Kotka säästää Kouvolassa turvallisuudesta

Kymenlaakson pelastuslaitoksen suunnitelma sulkea Kuusankosken toimipiste ja siirtää ainoa minuutin hälytysvalmiudessa oleva pelastusyksikkö Kouvolan asemalle on turvallisuusriski. Kotka säästää pohjoiskymenlaaksolaisten turvallisuudessa, mutta miksi? Kouvolahan maksaa kuitenkin itse molempien asemien ylläpidon henkilöstöineen.

Kymenlaakson pelastuslaitos on Kotkan kaupunginhallituksen alainen liikelaitos. Kotkan kaupungin säästäessä menoissaan, on myös Pelastuslaitoksen säästettävä. Kouvolan kaupungille on ongelmallista, ettei suunnitelmissa missään vaiheessa sitouduttu säilyttämään kahta toiminnallista yksikköä. Yksi hälytysyksikkö koko laajan Kouvolan alueella ei riitä, jollei turvallisuudesta haluta tinkiä.

Miksi siis tällaista suunnitellaan? Siirrettäessä Kuusankosken yksikkö Kouvolan asemalle säästyttäisiin tulevaisuudessa mahdollisesti pitkäaikaisten lomittajien palkkaamiselta Kouvolan yksikköön. Kuusankosken miehistön sulauttaminen Kouvolan vahvuuteen toisi käytännössä noin yhden miehen nettohyödyn. Muuta tarkastelua henkilöstön osalta ei suunnitelmista löydy.

Kannattaa pitää mielessä, että kun palo- ja pelastustoimessa puhutaan kauniisti palvelutason laskusta, tarkoittaa se mahdollisesti ihmisuhreja. Pelastuspäällikkö Parkon esiintuoma kahden miehen kärkiyksikkö on susi jo suusta ulos lipsahtaessaan, vaikka sillä olisi mitä tekniikkaa turvanaan. Kyseistä toimintatapaa on muualla jo kokeiltu – laihoin tuloksin.

Kuusankoski on suuri väestökeskittymä. Olisi aivan liian riskaabelia jättää sattuman varaan, ehtiikö yksikkö sinne lain määräämässä ajassa tai onko kaksi miestä tarpeeksi pelastamaan. Turvallisuudesta ei yksinkertaisesti voi tinkiä. Toimintakykyisen pelastusyksikön säilyttäminen Kuusankoskella on ehdottoman tärkeää. Tältä pohjalta myös Kymenlaakson pelastuslaitoksen tulee säästötoimet ja/tai uudelleenorganisoinnit suunnitella.