Realismia aselainsäädännön uudistamiseen

Eduskunnassa on tällä hetkellä käsittelyssä aselainsäädäntöä uudistava esitys, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja parantaa turvallisuutta yhteiskunnassa. Kaikkien näiden ikävien ampumatapausten jälkeen voimme varmaan olla yhtä mieltä sen tarpeellisuudesta.

 

En kuitenkaan itse tue näkemystä, että kieltämällä ja yrittämällä kerätä pois jopa lailliset käsiaseet voitaisiin ratkaista tämän tyyppiset ampumistapaukset. Nythän on kyse laillisista aseista, niiden lupamenettelyn tarkastelusta sekä vastuullisesta hallussapidosta ja käytöstä.

 

Huolestuttavana pidän sitä, että keskustelu aseiden kieltämisestä ja pois keräämisestä vie huomion pois toisesta todellisesta ongelmasta, joka liittyy näihin kaikkiin traagisiin tapauksiin. Tarkoitan tällä nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveysongelmien havainnoinnin olemattomuutta ja hoidon puutetta.

 

Mielestäni jopa nykyinen aselaki olisi riittävä, jos sitä vain noudatettaisiin. Jos nykyistä käytäntöä tarkasteltaisiin aidosti, voisi helposti vetää johtopäätöksen, ettei ongelmia ole metsästys- tai ampumaharrastajien keskuudessa. Kuitenkin nyt valmistelussa oleva laki kohtelisi juuri tätä joukkoa kaikkein huonoimmin, vaikkei se kaiketi alkuperäinen tarkoitus ollutkaan.

 

Esitystä on arvosteltu myös siitä, että poliisi voisi tehdä vapaaehtoisuuteen perustuvia tarkastuksia aseen haltijoiden koteihin ilman rikosepäilyä. Mielestäni tämä on hiukan ihmeellistä. Jos asiat ovat kunnossa, niin ei kai ole syytä olla päästämättä viranomaista tarkastamaan kuinka asetta säilytetään? Kysehän ei ole kotietsinnästä, vaan oikeanlaisesta aseen säilyttämisen tarkastamisesta. Aseen omistamiseen ja hallussapitoon liittyy aina suuri vastuu. Ampumaharrastuksen nyt menettämä hyvä maine, on palautettavissa takaisin kansalaisten keskuudessa vain tämän vastuullisuuden korostamisen kautta. Poliisin ylilyönteihin tarkastuksissa en usko – töitä heillä riittää muutenkin.

 

Kuten jo aiemmin totesin, kyse on nyt vain laillisten aseiden lupamenettelystä. Laittomien aseiden määrään tällä ei voida suoranaisesti vaikuttaa. Pidänkin ehdottoman tarpeellisena, että lakiesityksen ne kohdat, joilla hankaloitetaan ampumaharrastusta, metsästystä tai reserviläistoimintaa katsottaisiin uudelleen. Huonolla ja epäoikeudenmukaisella lainsäädännöllä voidaan ehkä hetkellisesti vähentää laillisia aseita, mutta kääntöpuoli on se, että luvattomien aseiden määrä varmasti lisääntyy.