Vuokratyövoima pois ydinvoimaloiden rakennustyömailta

Suomen tietotoimisto uutisoi, että valtionvarainministeriö haluaisi estää kolmen ydinvoimalan samanaikaisen rakentamisen. Perustelu tähän tosin on eri kuin keskustalaisilla, joille ei koko ydinvoima meinaa kelvata, vaikka se olisi tarpeen kansantalouden kehityksen ja sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta. Ministeriöstä varoitellaan, että kolme yhtäaikaista työmaata kuumentaisivat rakennusmarkkinat, nostaisivat rahoituksen hintaa ja johtaisivat työvoimapulaan.

Valtionvarainministeriö on asiassa takuulla oikeassa, onhan meillä kokemuksia jo tämänhetkisen ydinvoimalahankkeen eli Olkiluodon rakentamisen ongelmista. Tiedossa on, että työmaalla on enemmän ulkomaista vuokratyövoimaa kuin suomalaisia osaajia. Lisäksi työvoiman vaihtuvuus on kokolailla suuri. Rakentaminen on pahasti myöhässä ja riita siihen johtaneista syistä on jo nyt muhkea.

Olen sitä mieltä, että heti kun on saatu ratkaistua tulevien ydinvoimaloiden määrä, niin toteutusaikataulun ohella on ratkaistava myös toteutustapa ja pelisäännöt.

Suomessa ollaan liukumassa yhä enemmän vuokratyövoiman käyttöön myös sellaisilla aloilla, joissa siitä on jo suoranaista haittaa. En tuomitse vuokratyötä sinällään, mutta on sellaisia aloja, esimerkiksi rakentaminen, joissa työhön ja työnantajaan sitoutumisella on laadullista merkitystä.

Vuokratyö on parhaiten kohdennettavissa ruuhkien poistoon sekä kausiluonteisen työn teettämiseen. Tiedämme, että tällainen iso työmaa kestää vuosikausia. Siksi olisi hyvä, että sekä pää- että aliurakoitsijat sitoutuisivat siihen lujasti.

Vuokratyövoimaahan käytetään tämänkaltaisilla suurilla työmailla yksinomaan säästösyistä, ei laadun takeena.

Kun pian teemme päätöksiä ydinvoimarakentamisen kapasiteetin suuresta lisäämisestä, olisi syytä kiinnittää huomiota turvallisuustekijöihin jo rakennusvaiheessa. Selvää on, että siirryttäessä normaaliin rakennuttamistapaan se tulee kalliimmaksi. Sitoutuminen työntekijään lomaoikeuksien ja muiden velvoitteiden myötä on Suomessa kallista.

Pitäisin tätä kuitenkin hyväksyttävämpänä vaihtoehtona kuin pitkiä aliurakoitsijaketjuja ydinvoimalatyömaalla. Olemmehan rakentamassa itsellemme päästötöntä ja turvallista energiaa vuosikymmeniksi eteenpäin.