Vihreä verouudistus on oikea tie

Suomi on lupautunut kulkemaan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Siihen tarvitaan kaikkia päästöttömiä energialähteitä sekä kannusteita siirtyä päästöttömiin polttoaineisiin ja teknologioihin.

Vihreä verouudistus on myös arvovalinta. Mielestäni on oikein, että verotuksen painopistettä siirretään työn verottamisesta kulutus-, haitta- ja ympäristöveroihin. Verouudistuksen lähtökohtanahan on tukea ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Kannustaminen verotuksellisin keinoin ympäristöystävälliseen suuntaan on järkevää. Saastuttamisen lasku olisi tulevaisuudessa suurempi.

Kela-maksun eli käytännössä työllisyysveron poistamisen yhteydessä sovittiin jo aiemmin, että se kompensoidaan energiaverojen korottamisella. Opposition muistamattomuutta asiassa on syytä ihmetellä. Kela-maksun poisto helpotti kuitenkin monia paljon työllistäviä tahoja. Esimerkiksi kunnille se merkitsi yli 250 miljoonan euron vähennystä työnantajamaksuihin. Tämänkään työllistävää vaikutusta ei pidä unohtaa.

Verouudistuksesta päätettäessä sovittiin, että uudistuksen vaikutuksia seurataan ja jos tarvetta ilmenee, muutoksiin ollaan valmiita. Hallituksen tarkennettu esitys, jossa sovittiin maakaasun veronkorotuksen porrastamisesta, on nykyaikaa ja joustavaa. Vastuullinen päättäjä huomioi uudet tiedot ja näkökannat.

Vihreä verouudistus osoittaa, että emme ainoastaan puhu ympäristöystävällisestä verouudistuksesta, vaan myös toimimme lupaamaamme suuntaan. Tavoite kerätä rahaa hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin, toteutuu nyt ympäristöfiksulla tavalla.