Sairaankuljettajista juoppokuskeja?

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäasiainministeriön yhteinen työryhmä ehdottaa, että ambulanssit ottaisivat vastuulleen osan poliisille kuuluvista työtehtävistä. Kysehän on tietysti juoppokuljetuksista, mitkä työllistävät poliisia paljon ja ovat erityisen aikaa vieviä kaupunkikeskuksien ulkopuolella.  Ehdotus ei ole esillä ensimmäistä kertaa ja on saanut täystyrmäyksen terveydenhuollon ammattilaisilta sekä Suomen palomiesliiton taholta.

Työryhmän puheenjohtaja Pekka Paatero kertoo, että asian hoitamiseen soveltuisivat ambulanssit, joilla ei ole ajoa.  Asia näyttää paperilla helposti toteutettavalta, mutta todellisuus on toisenlainen.  Autot joilla ei ole ajoa, ovat myös ilman miehistöä.

Kyseessä olisi taas yksi kustannus, joka siirrettäisiin valtiolta kunnalle. Poliisivoimia on kehitetty koko 2000 luvun ajan niin paljon, että miehiä ei yksinkertaisesti enää riitä kaikkiin hommiin. Luontevinta olisi antaa homma yksityisten vartiointiliikkeiden hoidettavaksi, mutta silloin valtio joutuisi maksamaan ostamistaan palveluista. Kunnille tämä homma voitaisiin sälyttää ilman seuraamuksia.

Sisäasiainministeriön pelastusosastoa viedään taas kuin kuoriämpäriä poliisihallituksen käytävillä. Voidaan aivan perustellusti sanoa, että palo- ja pelastusviranomaisten edunvalvonta ei oikein ole onnistunut sisäasiainministeriössä. Ongelmalliseksi kunnille asian tekee se, että vaikka sisäasiainministeriön pelastusosasto johtaa ja valvoo pelastustointa, niin kunnat vastaavat toiminnasta eli käytännössä maksavat lystin. Valta ja vastuu eivät ole samassa paikassa.

Kunnille järjestelystä tulisi iso lasku. Mikäli yhteiskunnalle ja sen kansalaisille aiotaan taata tulevaisuudessakin laadukkaat palo- pelastus ja sairaankuljetuspalvelut, tulisi kuntien rekrytoida henkilöstöä lisää näiden uusien tehtävien vuoksi.  Tämä taas kuntapäättäjänä ottaa päähän – rekrytoinnin tarve kun on jo nyt valtava sosiaali- ja terveydenhuollon alalle.  Mielestäni vanha jako kunnan ja valtion tehtävistä on edelleen hyvä. Valtio hoitaa juopot ja kunta hyvinvointi- ja terveyspalvelut.