Vahva side valtuustojen ja Arkadianmäen välillä on maakuntien etu

Keskustelu siitä, pitäisikö kansanedustajien pysyä vain Helsingissä asioita hoitamassa ja jättää kuntapolitiikka pelkästään paikallisille toimijoille ryöpsähti taas käyntiin. Seurattuani päivän politiikkaa täältä pääkallopaikalta pian neljän vuoden ajan, en voi muuta kuin ihmetellä.

Siinä missä pääkaupunkiseudulla toteutetaan laajaa metropolipolitiikkaa, halutaan Kymenlaaksossa varjella omia poliittisia etupiirejä ja pitää linkit Arkadianmäelle loitolla? Helsingin seutukunnan yhteinen tavoite on sitouttaa kaikki eri tasojen päättäjät, niin kansanedustajat kuin seudun kaupunkien valtuutetut, tiukasti pääkaupunkiseudun yhteisen edun ajamiseen. On tunnistettu, että talouden perusta on siirtynyt valtiokeskeisestä kilpailusta kaupunkiseutujen väliseksi kilpailuksi.

Valtioneuvoston selonteossa metropolipolitiikasta on jopa todettu hallitusohjelmaan viitaten ”Valtion ja kuntien kesken vahvistetaan ja laajennetaan aiesopimuskäytäntöä sekä valtion eri hallinnonalojen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä.” Tästä seuraa toteamus: ”Helsingin seutu – miten se kulloinkin rajataan – on Suomen ainoa metropoli”.

Pidänkin edellä mainitusta syystä erittäin tärkeänä, että myös kehäkolmosen ulkopuolella yhteen hiileen puhaltaminen ja kansanedustajien sitouttaminen paikalliseen päätöksentekoon tulevaisuudessa vain vahvistuisi. Vaatimus kansanedustajien keskittymisestä pelkästään eduskuntatyöhön, on maakuntien etujen vastaista. Esimerkiksi meillä Kouvolassa on jopa viisi kansanedustajaa, joista neljällä myös pitkä kunnallispoliittinen kokemus. Tämän tietotaidon ja verkostojen hyödyntäminen olisi varmasti tuloksellisempaa kuin poissulkeminen.

Teemme hyvää yhteistyötä koko Kymen vaalipiirin edustajien kanssa alueemme eteen, ja vastaavasti toimivat myös muiden vaalipiirien edustajat. Joskus syntyy tietysti tilanteita, joissa seutukuntien kaupungit ovat kilpailutilanteessa. Muun muassa silloin on eduksi, että kansanedustajat ovat myös kuntatasolla mukana asioiden valmistelussa tai muutoin asiaan perehdytettyjä. Jälkikäteen karvalakkivaltuuskuntien vetäjinä toimimisesta ministeriövierailuilla ei enää paljon tehtävissä ole.