Äänestyspaikka myös nuorille!

Kunnallisvaalien jälkeinen keskustelu äänestysaktiivisuuden hiipumisesta historiallisen alhaiselle tasolle on toisintoa edellisistä vaaleista. Kyseessä on yleinen suuntaus, johon meidän tulisi demokratian nimessä puuttua. Poikkeuksena tietysti eduskuntavaalit 2011, jotka olivat protestivaalit ja saivat kansan äänestämään sankoin joukoin.  Demokratian kannalta katsottuna olisi suotavaa, että kansalaiset ilmaisisivat mielipiteensä laajasti muutenkin kuin protestiksi.

Syitä huonoon äänestysaktiivisuuteen on varmasti monia, mutta mielestäni olisi syytä vakavasti pohtia, tulisiko meidän lisätä verkossa äänestämisen mahdollisuus yhdeksi vaihtoehdoksi.   Asia ei ole uusi, Virossa sitä on jo kokeiltu ja tulokset olivat rohkaisevia.

Tämä mahdollisuus on Suomessa sivuutettu aina teknisiin ja muihin ongelmiin vedoten. Kuitenkin se tosiasia, että äänestys tapahtuu nyt sellaisissa paikoissa, missä nuoret eivät ole tottuneet käymään, rajoittaa varmasti heidän halukkuuttaan osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen.

Äänestäminen tapahtuu edelleen samalla tavalla kiinteillä äänestyspaikoilla, kuin aikakaudella, jolloin liikuimme vielä hevospeleillä. Tietotekniikan sovellutuksia on kyllä pystytty hyödyntämään kaikkialla muualla, mutta äänestäminen on muka niin vaikeaa, että sitä ei pystytä siirtämään sinne missä jo kaikki muukin jo on. Ajatelkaa jos pankkisektori hyödyntäisi yhtä huonosti tietotekniikan suomat mahdollisuudet ja jonottaisimme edelleen pankkisaleissa käteisnostojen ja laskujen maksamisen kanssa.

Muutenkin olisi johdonmukaista, että siellä missä kaikki tieto ehdokkaista on, olisi myös mahdollista ilmaista oma kanta vaaleissa. Nyt ne sukupolvet, jotka muuten ilmaisevat itseään verkon ihmeellisessä maailmassa, eivät voi tätä tärkeää asiaa siellä toimittaa. Sen tekevät vanerikopeissa ikääntyvät sukupolvet heidän puolestaan, perinteisesti lyijykynällä piirtäen.

Tällä asialla on demokratiaan vääristävä vaikutus. Asian ymmärtäminen onnistuu siten, että kuvitellaan tilanne toisinpäin, eli mitä jos kaikki äänestäminen tapahtuisi verkossa kiinteiden äänestyspaikkojen sijaan. Äänestysprosentti olisi varmaan sama, mutta äänestäjät olisivat suurelta osin toiset henkilöt ja tuloksetkin sen myötä erilaiset. Epäoikeudenmukaisuuden tunne olisi osalla kansaa suuri.

Mikäli äänestäminen sallittaisiin verkossa, olisi sillä siis vaikutusta lopputuloksiin. Rohkeutta sen selvittämiseksi kuinka paljon, ei meillä ole ollut. Demokratian toimivuuden kannalta katsottuna olisi asiassa kuitenkin jo edettävä. Äänestämällä vaikutetaan tulevaan ja tulevaisuudesta puhuminen kun ymmärretään niin eri tavalla henkilön iästä, elämän kokemuksesta tai sosiaalisesta asemasta riippuen. 

Olisiko esimerkiksi kuntauudistuksesta keskusteleminen näin paikalleen jämähtänyttä jos päätöksenteossa olisivat mukana myös ne sukupolvet, jotka todellisuudessa joutuvat tämän päivän hyvinvointiyhteiskunnan laskut maksamaan?