Poliittista ohjausta Ratamoon

Ikärakenteesta johtuva palvelutarpeen kasvu ja taloudellisten resurssien rajallisuus laittoivat Kouvolan valtuutetut viime valtuustokauden aluksi miettimään ratkaisua ongelmaan. Päätettiin selvittää tilanne perusteellisesti ja ryhtyä toimiin asiakaslähtöisesti.

Virkamiehille annetun tehtävän tavoitteina oli laadukkaiden, asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palveluiden kehittäminen, perusterveydenhuollon vahvistaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon parempi yhteistyö – työnjakoa, teknologiaa ja osaamista parantamalla.

Perussuomalaiset jättivät kuitenkin maanantaina 18.2 valtuustoaloitteen Ratamokeskuksen siirtämiseksi Kotiharjusta sairaalanmäelle. Viime valtuustokauden yksi merkittävimmistä ja eniten valmistelua vaatineimmista päätöksistä halutaan nyt perussuomalaisten toimesta käsitellä uudelleen ja antaa asialle poliittista ohjausta.

Poliittinen ohjaus on politiikan syvintä olemusta. Sen ei tarvitse perustua mihinkään suurempaan ajatteluun, järkevyyteen tai tarkoituksenmukaisuuteen. Siihen riittää puhtaasti omat ja itsekkäät tarkoitusperät oman tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä tapauksessa annettu vaalilupaus Kuusankoskella ja sillä ansaitut äänet johtivat nyt jätettyyn aloitteeseen.

Tehty valtuustoaloite on aivan päinvastainen tyyliltään ja ajatukseltaan kuin Ratamo-suunnitelma, joka lähti kuntalaisista ja heidän kasvavasta palveluntarpeestaan.  Toimeksiannon alkuperäinen tavoite on unohtunut perussuomalaisilta kokonaan. Laadukkaiden, asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palveluiden kehittäminen on jäänyt ja nyt tehdään omaa korttelipolitiikkaa.

Ymmärrän terveysjohtaja Kati Myllymäen harmistumisen Ratamo sairaalahankkeen hitaasta ja epävarmasta etenemisestä. Säästöt, joita oli suunniteltu modernin sairaalarakennuksen tuovan tai tuottavuushyödyt jotka saavutettaisiin toimintojen keskittämisestä, jäisivät saamatta.

Valtuustolla on nyt päätettävänään, että seisooko se asiantuntijoiden ja jo valtuuston hyväksymän esityksen takana, vai antaako se poliittiselle ohjaukselle vallan Kouvolan kaupunginvaltuustossa.