Ratamoa valmisteltava tiedolla, ei luuloilla

Tällä palstalla on esitelty varsin vaihtelevalla menestyksellä halvinta, vaivattominta ja nopeinta tapaa rakentaa Ratamo Kouvolaan. Esitykset tukeutuvat kuitenkin vanhaan, 60-luvulta peräisin olevaan, hajautettuun palvelumalliin. Tosiasia, että Ratamo ei ole sairaala seinineen vaan tulevaisuuden keskitetty sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjumalli, näyttää unohtuneen kokonaan.

Olin viikko sitten tulevaisuuden sairaalaseminaarissa ja kokemus oli avartava. Kouvola ei ole ongelmiensa kanssa yksin. Kaikissa sairaanhoitopiireissä tuskaillaan samojen ongelmien kanssa. Vanhat sairaalaratkaisut eivät enää toimi, ne ovat tulleet tiensä päähän.

Valtuustoaloitteen sairaalanmäen puolesta allekirjoittaneet ovat sitä mieltä, että meidän tulisi edelleen nojata seuraavat neljäkymmentä vuotta vanhaan palveluverkkoon, rakennuskantaan ja täydentää sitä uudella rakennuksella sairaalanmäelle. Väite, että tämä olisi järkevää ja tarkoituksenmukaista, on utopiaa.

Ratamokeskuksen rakentamisen Kotiharjuun on väitetty olevan paljon kalliimpaa kuin sairaalanmäelle. Kuitenkin pohjatyöt ovat vain 1-3% koko hankkeen loppusummasta rakennetaan se mihin tahansa. Kun vielä kaikki rakentamiskustannukset jaetaan seuraavalle 30 vuodelle, ne ovat vuositasolla sairaalan toiminnasta vain noin 5-7 %.

Uusia ratkaisumalleja tulee etsiä, tai emme pysty vastaamaan ikääntyvän väestön hoidontarpeen lisääntymiseen.  Ratamon keihäänkärki on tiivistää terveydenhuollonpalvelurakennetta. Vanhoja yksiköitä suljetaan ja perusterveyden- ja sosiaalihuollonyksiköitä yhdistetään erikoissairaanhoitoon. Toiminnalliset säästöt on arvioitu vuositasolla noin seitsemäksi miljoonaksi euroksi.

Minäkin olen huolissani siitä, mihin Kouvolan rahat menevät. Siksi kannatan toiminnallisten etujen hyödyntämistä täysimääräisesti. Olen myös huolissani siitä, mitä tapahtuu jos emme ota huomioon asiakkaita, vaan tuijotamme vain olemassa olevaa vanhaa rakennuskantaa.

Valtuustolle tulee päätettäväksi, seisooko se asiantuntijoiden ja jo edellisen valtuuston hyväksymän esityksen takana, vai antaako se poliittiselle ohjaukselle vallan. Jotta me pystymme huolehtimaan tulevaisuudessa asukkaiden terveydenhuollosta, tulee meidän huonojen kompromissien sijaan rakentaa juuri sellaiset tilat joita tarvitsemme. Tästä syystä Ratamo-keskuksen jatkovalmistelun tulee perustua huolelliseen asiantuntijavalmisteluun eikä luuloihin ja puolitotuuksiin.