Kouvolan taloudessa kovat lukemat

Kouvolan kaupungin tilipäätöskertomus oli raskasta luettavaa. Tilinpäätös vuodelta 2012 on 15,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, jättäen taseeseen kattamatonta alijäämää 8,5 miljoonaa euroa. Syitä talouden alavireyteen on lukuisia, maailman talouden epävarmuudesta aina Myllykosken paperitehtaan sulkemiseen. Kauppakeskus Veturin avautuminen ja viisumikeskuksen saaminen Kouvolaan ovat yksittäisiä valonpilkahduksia muuten mollivoittoisessa toimintakertomuksessa.

Vaikka huonoon tulokseen on paljon Kaupungin toiminnasta riippumattomia tekijöitä, sille ei voi mitään että tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapainon ollessa näin suuri, suurin syyllinen huonoon tulokseen löytyy omasta tekemisestä.

Itse asiassa yksi virke tilipäätöskirjan etusivulla herätti monet todellisuuteen. ”Yhdistymisen jälkeisen myllerryksen jälkeen kaupungin toiminta on vähitellen vakiintunut”.  Lause olisi kohdallaan jos emme tekisi alijäämää ja jos suunnittelukaudella alijäämä ei kasvaisi. Tässä tilanteessa lause on myrkkyä. Jos kaupungin toiminta on nyt vakiintunut, on se virhe, joka pitää korjata.

Kaupunginhallitus päätti perustaa työryhmän löytääkseen ulkopuolisen asiantuntijan kaupungin henkilöstöorganisaation tarkastelemiseksi. Asia herätti monenlaisia tunteita niin kuntalaisissa kuin virkamiehissäkin. Mitä sellaista kaupungin oman virkamieskunnan ulkopuolinen asiantuntija voisi löytää, mitä kaupungin oma organisaatio ei löydä?

Itse olen vakuuttunut ulkopuolisen tarkastelun tarpeellisuudesta jo pitkän aikaa. Vaikka nyt tulee lunta tupaan konsultin palkkaamisesta konsultin etsimiseksi, ei se minua haittaa. Valtuutettujen on syytä pysyä poissa valmistelusta ja keskittyä päätöksentekoon. Nyt päätöksentekijöille valmistelu tulee epätavallisesta suunnasta ja hyvä niin – uskon, että kokeilu kannattaa.

Tilinpäätöstietojen julkistamisen jälkeen toivoisin myös, että työ organisaation selventämiseksi saa työrauhan. Sillä on aivan selvää, että jo päätetyt säästötoimet, eläköitymisen hyödyntäminen ja jo sovitut 325 henkilötyövuoden vähennykset vuoden 2015 loppuun mennessä eivät riitä talouden oikaisemiseen.

Talouden tarkastelu pelkästään henkilöstörakenteen säästötoimina ei kuitenkaan riitä Kouvolassa.  Rakenteellisia uudistuksia on myös jatkettava. Esimerkiksi perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon jo aloitettua integroitumista on vietävä määrätietoisesti eteenpäin tai muuten terveydenhuollosta kaavaillut säästöt jäävät saamatta.

Mielestäni kyse on nyt siitä, että ovat säästöt sitten oikeita tai vääriä, niitä on pakko etsiä ripeästi lisää. Kaikki tutut ja turvalliset keinot ovat jo käytetty, nyt pitää olla rohkeutta ja määrätietoisuutta uusien ratkaisumallien etsimiseen ja toteuttamiseen.