Suu säkkiä myöten

Ministeri Viinanen otti omassa yleisönosastokirjoituksessaan (KS 7.7) kantaa Suomen ylivelkaantumiseen. Suomi velkaantuu ja jättää tuleville sukupolville velkaperinnön, jonka suuruus lopettaa kaiken kehitystyön. Olen itsekin ottanut kantaa kaikkivoipaan elvytykseen, joka ei tunnu loppuvan koskaan. Elvytyksen turvin päätetään ottaa lisävelkaa, vaikka 90-luvun laman velatkin ovat vielä maksamatta.

Viinanen perää päättäjiltä oikeutetusti elämistä tulojen mukaan, pelaamista niillä rajoilla mitä meillä on.

Valtion tilanne on huolestuttava, aivan niin kuin on kuntienkin. Rakenteellisten muutosten läpivieminen on vaikeaa, jos ei mahdotonta, niin kauan kuin vanhentunutta kunta- ja palvelurakennetta pystytään ylläpitämään velkarahan turvin. Poliittinen päätöksenteko on lamaantunut vaikeiden päätösten edessä.

Kouvolassa kuntarakenneuudistus on pystytty tekemään, kuin myös jonkin verran uudistuksia vanhaan palvelurakenneverkkoon. Tuloksia on tämän myötä syntynyt, esimerkiksi terveydenhuollon kustannukset ovat meillä laskeneet, samalla kun muualla maassa ollaan huikealla kasvukäyrällä.

Viinanen perää vastuunkantoa Arkadianmäen päättäjiltä. Minä perään vastuullisuutta Kouvolan kuntapäättäjiltä heti alkusyksyn palveluverkkopäätöksiin. Vanhoista kuuden kunnan palveluverkkorippeistä olisi nyt päästävä eroon, sen sijaan olisi tehtävä sen näköinen Kouvola, jonka me tarvitsemme, ja johon meillä on varaa. Verojen korotuksilla ei saa yrittää tekohengittää vanhentunutta ja tehotonta palvelurakennetta.

Elvytys on aina joukko ensitoimenpiteitä, sen jälkeen pitää tulla muita toimia. Suomea on elvytetty nyt niin kauan, että elvytettävä alkaa haista. Velkarahan pumppaaminen elvytyksen varjolla milloin mihinkin on lopetettava.