Vääriä säästöpäätöksiä Kouvolan talouteen

Liikunta- ja kulttuurilautakunta teki oman säästöehdotuksensa Kouvolan talouden saattamiseksi tasapainoon. Lautakunta teki, kuten kaupunginhallitus sitä velvoitti ja etsi omalta toimialaltaan säästökohteita juustohöylällä. Lopputuloksena oli 525 000 euron edestä lasten, nuorten ja muiden kuntoilijoiden palveluiden heikennyksiä.

Vastustin kaupunginhallituksessa tämän kaltaisten säästölistojen tekoa. Mitä järkeä on alkaa juustohöylällä leikkaamaan, kun kunnon amputaatio pitäisi tehdä?

Me tarvitsemme vuositasolla yli 20 miljoonan säästöt, niin kyllä jotain muuta tarvitsee keksiä, kuin liikunnan suorituspaikkojen alasajo. Tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia toimintaamme, tarvitsemme palveluverkkoon selkeitä muutoksia.

Kaupungin talouden tasapainottaminen on ollut uuden Kouvolan tärkein tehtävä koko sen olemassaolo ajan. Valtuustokauden alussa asia unohdettiin ja kuorma on vain kasvanut. Nyt on pakko tehdä niitä päätöksiä, joita on aikaisemmin äänestetty nurin paremman toivossa. Nyt sitä toivoa ei ole.

Suurin paine kohdistuu kaupunginhallitukseen. Mikä on sen paineen sietokyky? Kyetäänkö rakenteellisiin uudistuksiin ilman aluepolitiikan kaipuuta? Haluaisin nähdä, että kaupunginhallitus ottaa nyt sille kuuluvan paikan ja tekee esitykset palvelurakenteen muutoksista ja vie ne arvovallallaan läpi. Kenelläkään muulla ei ole keinoja noin 20 miljoonan euron alijäämän paikkaamiseen.