Kouvolan keskustaan laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Kouvolan kaupunginvaltuusto on useasti huolissaan monista asioista. Kaupungin taloudesta, investoinneista tai niiden puutteesta, kouluista, elinvoimasta. Mutta kun toimia asioiden oikaisemiseksi esitetään, löytyy meiltä aina se kuoro, joka vastustaa kaikkia esityksiä ja toimenpiteitä.

Niin kävi nytkin. Kouvolan Asunnot oy:n anomus 4,5 miljoonan euron lainasta Lasipalatsin osakehuoneistojen ostoon sai yllätyksekseni aika kylmän vastaanoton etenkin Keskustan valtuustoryhmältä. Se oli yksimielisesti lainaa vastaan, muiden ryhmien jakautuessa selkeämmin puolesta ja vastaan. Äänestystulos  37 – 21 asian etenemisen puolesta, oli varmasti helpotus monelle keskustaan muuttoa suunnittelevista kuntalaisista.

On harmi, että strategisen tason päättäjinä meitä ei kiinnosta lopputulos, vaan polku, jolla sinne mahdollisesti päästään. Silloin sisälle nivoutuu lukematon määrä epätarkkuuksia ja mielipiteitä ilman todellisuuspohjaa. Asiantuntijoiden valmistelutyö jää liian usein huomiotta.

Ainakin minulle on tullut tässä vuosien saatossa selväksi, että tarvetta olisi myös vuokra-asuntojen uustuotannolle. Kysyntää palveluiden vierestä on olemassa ja nyt siihen esitettiin yhtä ratkaisua Kouvolan asuntojen toimesta. Ei liene mikään salaisuus, että ikääntyvä väestö hakeutuu keskustaan ja sen tuntumaan, mikäli se olisi mahdollista ilman suurta pääomaa. Tämä kehitys on huomattu erilaisten selvitysten kautta, keskustat, niin vanhan Kouvolan, kuin Kuusankoskenkin ovat osoittautuneet kiinnostaviksi paikoiksi asua.

Täytyy muistaa, vaikka asia ei ole itselle vielä ajankohtainen, niin monelle se on. Olemme saaneet luettavaksi erilaisia tilastoja siitä, miten Kouvolan eri kaupungin osien asukasmäärät ovat kehittyneet ja miten niiden ajatellaan tulevaisuudessa kehittyvän. Eli ei liene salaisuus, että vanhan Kouvolan ja Kuusankosken keskustojen asuntotuotantoa pitää kehittää, jotta se vastaisi syntynyttä kysyntää.

Kouvolan kaupunki tarvitsee positiivisen kierteen kaupungin ja sen kaupunginosien kehittämiseen. Toimenpiteet ovat tietysti erilaisia eri kaupunginosissa, mutta kyllä niitä tarvitaan. Kuihtumisen kierre tulee katkaista. Yhdellä toimenpiteellä kaikkea hyvää ei saada aikaa, mutta kyllä meidän päättäjinä pitää tunnistaa oma vastuumme asioiden alkuun saattamisessa ja toteuttamisessa.