Kouluverkko · Kouvola · Opiskelu · Yleinen

Vastuullinen kaupunginhallitus Kouvolassa

Kouvolan kaupunginhallitus kumosi sivistystoimen esittämän kouluverkkosuunnitelman ennen juhannusta. Kaupunginhallituksen päätöksen takana eivät olleet populistiset pyrkimykset, kuten Harriet Lonka kirjoituksessaan väitti, vaan usko toisenlaiseen ratkaisuun. Kaupungin-hallitus noudattaa sitä strategiaa, jonka valtuusto on hyväksynyt. Strategiathan olemme itse tehneet sitä varten, että asettamamme tavoitteet pysyisivät kirkkaana mielessä, myös heikkoina hetkinä. Ammattikoulu-kampuksen sijoittumisesta tornionmäkeen ei ole Kouvolalla minkäänlaista sitovaa… Jatka lukemista Vastuullinen kaupunginhallitus Kouvolassa

Arvioi tämä:

Kouluverkko · Opiskelu · Yleinen

Aikalisä kouluverkko- ja päiväkotikeskusteluun

Kouvolan kouluverkko- ja päiväkotikeskustelussa on omalaatuista se, että keskustelua käydään, vaikka varsinainen päätöksentekijä, kaupunginvaltuusto, ei ole millään tavalla linjannut tai ilmaissut tahtoaan siitä, millaisen kouluverkon se haluaa Kouvolassa olevan tai millä periaatteilla päivähoitopalvelut halutaan järjestettävän. Ainoa valtuuston tekemä linjaus on, että Kouvolan pitää olla lapsi- ja perheystävällinen kaupunki, mihin ainakin minun mielestäni nämä lakkautuspuuhat soveltuvat… Jatka lukemista Aikalisä kouluverkko- ja päiväkotikeskusteluun

Arvioi tämä:

Kouluverkko · Opiskelu · Yleinen

Kuntaliitoksesta potkua palvelutuotantoon

Seutukuntamme elinvoimaisuus riippuu paljolti kyvystämme tehdä päätöksiä lähitulevaisuudessa. Laki kunta- ja palvelurakenne uudistuksesta on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 alusta ja se on voimassa vuoden 2012 loppuun. Lain tarkoituksena on luoda elinvoimaisia ja vahvoja kuntia, jotka kykenevät huolehtimaan asukkaidensa hyvinvoinnista ja palveluiden saatavuudesta. Eli niitä samoja asioita, joista kunnat ovat pystyneet huolehtimaan aikaisemmin ja jotka… Jatka lukemista Kuntaliitoksesta potkua palvelutuotantoon

Arvioi tämä:

Kouluverkko · Kouvola · Opiskelu · Yleinen

Toivomusponsi Kouvolan kaupungin strategian toteutumisen puolesta

Ollemme juuri saaneet hyväksytyksi Kouvolan kaupungin talousarvion vuodeksi 2007. Merkille pantavaa on se, että se noudattelee aiemmin Kouvolan kaupungin valtuuston hyväksymää Kouvolan kaupungin strategiaa tuleviksi vuosiksi. Budjettikirjassa ei mainita Kouvolan kaupungin kouluverkon uudelleen järjestelyistä, mikä olisi merkittävä muutos. Voimme siis todeta, että koska niistä ei ole mainintaa, niitä ei ole silloin suunnitelmissa. Toivomuspontena nyt esitän,… Jatka lukemista Toivomusponsi Kouvolan kaupungin strategian toteutumisen puolesta

Arvioi tämä:

Kouluverkko · Opiskelu · Yleinen

Koulupolitiikkaa Kouvolassa

Suunnitelmat Kouvolan kouluverkoston supistamisesta lähitulevaisuudessa ovat saaneet huolestuneet lasten vanhemmat kuohuksiin. Julkisuudessa on puhuttu Kaunisnurmen sekä Tornionmäen koulujen opetustoimien lakkauttamisesta. Perusteluna on ollut Kouvolan laskennallinen lasten lukumäärän väheneminen tulevaisuudessa. En epäile, etteivätkö laskelmat pitäisi paikkaansa. Uskon, että koulutoimenjohtaja Timo Tiaisen lukemat pitävät paikkansa ja tiedän, että hänen velvollisuutensa on asiaan reagoida. Timo Tiainen on asian… Jatka lukemista Koulupolitiikkaa Kouvolassa

Arvioi tämä: