Toivomusponsi Kouvolan kaupungin strategian toteutumisen puolesta

Ollemme juuri saaneet hyväksytyksi Kouvolan kaupungin talousarvion vuodeksi 2007. Merkille pantavaa on se, että se noudattelee aiemmin Kouvolan kaupungin valtuuston hyväksymää Kouvolan kaupungin strategiaa tuleviksi vuosiksi. Budjettikirjassa ei mainita Kouvolan kaupungin kouluverkon uudelleen järjestelyistä, mikä olisi merkittävä muutos. Voimme siis…

Koulupolitiikkaa Kouvolassa

Suunnitelmat Kouvolan kouluverkoston supistamisesta lähitulevaisuudessa ovat saaneet huolestuneet lasten vanhemmat kuohuksiin. Julkisuudessa on puhuttu Kaunisnurmen sekä Tornionmäen koulujen opetustoimien lakkauttamisesta. Perusteluna on ollut Kouvolan laskennallinen lasten lukumäärän väheneminen tulevaisuudessa. En epäile, etteivätkö laskelmat pitäisi paikkaansa. Uskon, että koulutoimenjohtaja Timo Tiaisen…