Poliittista ohjausta Ratamoon

Ikärakenteesta johtuva palvelutarpeen kasvu ja taloudellisten resurssien rajallisuus laittoivat Kouvolan valtuutetut viime valtuustokauden aluksi miettimään ratkaisua ongelmaan. Päätettiin selvittää tilanne perusteellisesti ja ryhtyä toimiin asiakaslähtöisesti. Virkamiehille annetun tehtävän tavoitteina oli laadukkaiden, asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palveluiden kehittäminen, perusterveydenhuollon vahvistaminen, perusterveydenhuollon ja…