Vihreä verouudistus on oikea tie

Suomi on lupautunut kulkemaan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Siihen tarvitaan kaikkia päästöttömiä energialähteitä sekä kannusteita siirtyä päästöttömiin polttoaineisiin ja teknologioihin. Vihreä verouudistus on myös arvovalinta. Mielestäni on oikein, että verotuksen painopistettä siirretään työn verottamisesta kulutus-, haitta- ja ympäristöveroihin. Verouudistuksen lähtökohtanahan on…