Kuntavaalit 2021

Ääni joka kuuluu

Parempaa johtamista – Avointa keskustelua – Toimivaa yhteistyötä – Läpinäkyvää viestintää – Sujuvaa päätöksentekoa

Velaton Kouvola – Talous kuntoon

Velaton Kouvola on tavoitteemme. Emme voi elää yli varojemme. Kustannukset täytyy ottaa hallintaan ja huono kierre katkaistava. Taloudenhoidon pitää täyttää tasapainoisen talouden kriteerit, jotta emme joudu tinkimään koulutuksesta, vanhustenhoidosta ja koko terveydenhuollosta.

Tulos tai ulos – Kymsote puntariin

Kymsoten seurantaa pitää terävöittää ja päätöksentekoa jämäköittää. Hallitustyöskentelyyn pitää löytää osaamista ja resursseja, vähemmän politiikkaa.

Mielestäni isännän äänen täytyy näkyä ja kuulua Kymsoten päätöksenteossa. Ratamosta kaikki hyöty heti irti ja palveluverkko kuntoon. Velttoilu nyt päätöksenteossa maksaa meille monikertaisesti tulevaisuudessa. 

Kouvola elää rautateistä ja logistiikasta

Kouvola RRT vahvistaa Kouvolan asemaa raidelogistiikan suurimpana keskittymänä. Suomen ainoan Euroopan TEN-T ydinverkolle sijoittuvan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita.

Kouvola on Suomen maantie- ja rautatielogistiikan kasvava keskus. Hanke on kokonaisuudessaan yli 100 miljoonan euron hanke. Toimijoina siinä ovat Kouvolan kaupungin lisäksi Viestintävirasto ja Liikenne- ja viestintäministeriö.

Politiikka pois kaupungin omistamien yhtiöiden omistajaohjauksesta

Omistajaohjauksessa yhtiöiden suuntaan tulee pitäytyä konserniohjeessa. Kaikenlainen politikointi haittaa yhtiöiden toimintaa ja siksi siitä on tehtävä loppu heti. Kaupungin ja kuntalaisten etu on tärkeämpää, kuin yksittäisten kavereiden eteenpäin pönkittäminen. Tämän sekoilun hinta maksatetaan aina kuntalaisilla.

Koronan hoidossa otettava huomioon heikommassa asemassa olevat

COVID – epidemia on jyllännyt maailmalla ja meillä nyt runsaan vuoden verran. Taudin tilanne muuttuu koko ajan ja siitä on löytynyt useita erilaisia variantteja. Tautiin on kehitetty rokote, jolla se uskotaan saatavan kuriin. 

Järkevä turvaväli, hyvä käsihygienia ja maskin käyttö ovat siis edelleen muistettavia asioita keskinäisessä kanssakäymisessä. Turvataan ikäihmisten ja muuten heikommassa asemassa olevien asema noudattamalla annettuja ohjeita. Turvallinen tulevaisuus ja arki kuuluu meille kaikille!

Kouvola on saatava takaisin kasvu-uralle

Tarvitsemme ratkaisuhakuisia päättäjiä. Päättäjiä, jotka haluavat olla osa ratkaisua, ei osa ongelmaa. Tarvitsemme uusia ajatuksia ja ratkaisumalleja, innovatiivisuutta ja toimia vanhasta eroon pääsemiseksi.

Palveluverkkoa pitää uudistaa saadaksemme veronkorotusten kierteen katkaistua ja henkilöstöön kohdistuvat jatkuvat yt:t ja lomautukset loppumaan. Veronkorotuksiin ei Kouvolalla ole enää varaa – mieluummin ruutia päätöksentekoon.

Kouluverkko vihdoin kuntoon

Kouluverkosta on jo liian monta erilaista päätöstä. Valkealan kirkonkylän uuden koulurakennuksen rakennustyöt on saatava pikavauhdilla käyntiin. Emme tarvitse enää yhtään päätöstä, joilla väistötilojen käyttö Valkealassa pitkittyy.

Itärata yhdistää puoli Suomea

Itärata on Kouvolan edunvalvonnan ehdoton kärkihanke. Itäradan vaikutusalueella on 16 kaupunkia ja 7 maakuntaa, eli lähes miljoona ihmistä. Kouvolalle pääkaupunkiseudun saavutettavuuden nopeutuminen on tärkeää, koska se kasvattaa meidän työssäkäyntialuettamme ja lisää työmarkkinoiden joustavuutta. 

Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle

Luottamus pitää saada takaisin päätöksentekoon. Meillä ei Kouvolassa ole varaa hukata yhtään vuotta epäasiallisen käytöksen tai kyräilyn aiheuttamiin ongelmiin. Ei enää uusia selvityksiä ja politikointia, vaan selkeitä ratkaisuja ongelmiin ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa. 

Kaikki mukaan kehumaan Kouvolaa

Liputan valoisamman Kouvolan tulevaisuuden puolesta ja olen valmis vaikeisiinkin ratkaisuihin asian puolesta. Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä kunnossa oleva talous ovat tulevaisuuden Kouvolan hyvinvoinnin perusta. 

Lähde mukaan talkoisiin – kaikkia meitä tarvitaan juuri nyt.