Ratamo – keskus päätöstä vailla

Tavoitteena on luoda Kouvolan sosiaali- ja terveyspalveluiden keskus, jossa palvelukokonaisuudet integroidaan kaupunkirakenteeseen. Virkamiesvalmistelussa on päädytty esittämään Kotiharjua pitkälti siitä syystä, että valtuuston asettamat tavoitteet toteutuvat siellä parhaiten. Lisäksi Kotiharjun tullessa valituksi sijaintipaikaksi, voidaan vanhan Kouvolan alueelta karsia hajanaista peruspalveluverkkoa, jolloin säästöjä toiminnasta syntyy eniten.

On selvää, että palveluverkkoamme ja sen toiminnallisia osia tulee muuttaa nykypäivän tarpeiden mukaan vastaamaan koko alueemme ihmisten tarpeita. Yhteiskunnan ikärakenteen muuttuminen koko ajan vanhemmaksi tulee näkyä myös palvelurakenteiden muuttumisena.

Palveluiden keskittäminen nähdään valitettavasti negatiivisena asiana. Aivan kuin kaikki palvelut olisivat itsestäänselvyyksiä, eikä niiden eteen tarvitsisi enää tehdä mitään. Unohdamme, että tulevaisuudessa on hoidettavana yhä suurempi määrä sosiaali- ja terveyspuolen palveluita koko ajan pienenevällä joukolla. Siis samalla kun väki työelämästä kaikkoaa, niin palveluiden tarve kasvaa. Yhtälö, jossa myös tulevilla sukupolvilla on pähkinää purtavaksi.

Virkamiesvalmistelussa päädyttiin siis esittämään Ratamo-keskuksen paikaksi Kotiharjua, koska siinä vaihtoehdossa yhdistyvät valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet kaikkein parhaiten. Kuten valtuuston puheenjohtaja Valto Kosken tälle palstalla (KS 4.10) kirjoittamasta selvityksestä voidaan todeta, on viimeisen kahden ja puolenvuoden aikana valtuutettuja informoitu hankkeen etenemisestä kokolailla hyvin. Kirjoituksesta jäi puuttumaan ainoastaan maininta, että hanketta on valmisteltu yli 60:nen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen voimin.

Tätä taustaa vasten pidän hieman yllättävänä valtuuston päätöstä jatkaa valmistelua valtuutettujen voimin vielä kuukauden. Toki joukossa on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, mutta ymmärtääkseni he ovat jo pitkälti virkamiesesityksen toiminnallisten tavoitteiden takana.

Valitettavasti keskustelu ratamokeskuksesta ja sen toiminnallisista elementeistä on hukkunut aluepoliittiseen kiistaan siitä mihin tuleva Ratamo-keskus sijoittuu. Minusta on alkanut tuntua, että nyt on käynnissä eräänlainen kuntaliitospäätösten toinen erä. Eli vaikka kuntaliitos on tosiasia ja sen kanssa on meidän elettävä, niin nyt vastustetaan erikseen päätöksiä, joilla saavutettaisiin palvelutuotannon tiivistymistä ja tehokkuuden paranemista. 

Sairaalanmäki on palvellut meitä vuosien ajan erikoissairaanhoidon tuottajana hyvin. Mutta on vaikea nähdä kuinka sairaalanmäki pystyisi toteuttamaan asettamamme tavoitteen integroida kaikki palvelukokonaisuudet kaupunkirakenteeseen. Epäilen myös, ettei vanhan paikkaamien tulisi edes sen halvemmaksi kuin kokonaan uuden tekeminen. Samalla kun jouduttaisiin myös peruskorjaamaan vanhan Kouvolan perusterveydenhuollon toimipisteet, mikä nielisi euroja kymmeniä miljoonia.

Meidän on hyvä muistaa, että koko hankkeessa on siis kysymys jostain aivan muusta, kuin uuden sairaalanrakennuksen rakentamisesta. Itse olen tyytyväinen tähän pitkään ja perusteelliseen virkamiesvalmisteluun. Sen pohjalta syntynyt esitys on varmasti Kaikille kouvolalaisille paras ratkaisu. Hanke on huiman kallis, mutta niin ovat huimia meidän tulevaisuuden haasteemmekin sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Väestön ikääntymisen tuomia vaateita palvelurakenteen muutoksiin ei voi ohittaa – ne täytyy toteuttaa!

Ymmärrän pitkälti valtuutettujen ajamia, aluepoliittisesti heille tärkeitä näkökantoja. En voi kuitenkaan olla toivomatta, että asukkaillemme paras vaihtoehto, Kotiharju, toteutuisi. Ei riitä, että kuntaliitoksissa muutetaan kuntarajoja, on myös sitouduttava päätöksenteossa toimimaan uuden kunnan ja sen kaikkien asukkaiden etujen mukaisesti.