Rakenteellisia muutoksia tarvitaan

Yle Uutiset kysyi joukolta johtavia ekonomisteja, mitä toimia tulisi tehdä Suomen talouden kohentamiseksi. Elvytystä tietenkin, eli lisää velkaa oli suosituinta, mutta rakenteellisten uudistusten välttämättömyys koettiin tärkeäksi lähes kaikissa vastauksissa. Ekonomistien mukaan Suomi ei selviä ilman muutosta, kilpailukykymme tulee parantua.

Suomi ja Suomen kunnat velkaantuvat hurjaa vauhtia. Elintasoa pidetään yllä ottamalla syömävelkaa mieluummin, kuin tartuttaisiin härkää sarvista ja toteutettaisiin se tärkein, eli kuntauudistus. Näyttää siltä, että osa päättäjistä ajattelee, että vielä on aikaa leikkiä. Kuntia patistetaan lykkäämään päätöksiä kuntauudistuksesta ja odottamaan seuraavia vaaleja.

Suomalaisten ongelmat eivät häviä ratkaisuja lykkäämällä. Kunnilla on useiden prosenttien veronkorotuspaineita jo nyt, valtiolla samoin, työntekijöiden työeläkemaksuja joudutaan lähivuosina myös nostamaan – nyt ei auta olla päättämätön. Mikäli mikään ei muutu ajattelussamme, teoissamme tai toimintaympäristössä, erilaisten veroluontoisten maksujen korotuspaineet ovat huikeat.

Olemme jo nyt siinä tilanteessa, että vaikka verot nousisivat, palveluita karsittaisiin, kuntauudistus toteutuisi ja palveluverkot uudistuisivat, olisi suurin osa kunnistamme taloutensa kanssa edelleen vaikeuksissa.

Kuinka voimme edes tuudittautua ajatukseen, että Suomi olisi samanlainen turvasatama lähipalveluineen kuin muutama vuosikymmen sitten. Tiedämme, että elinajanennusteemme kasvaa ja sen myötä palveluntarpeemme. Mistä otamme työntekijät palveluihin, jos tuotamme palvelut samalla tavalla kuin aina ennenkin ja kuka sen maksaisi?

Päättämättömyys on karhunpalvelus tuleville sukupolville. Heidän mahdollisuutensa tehdä itseään tai elinympäristöään koskevia päätöksiä on käytännössä nolla. Varat menevät aikaisempien sukupolvien laskujen maksamiseen. Silloin mitataan mikä on heidän halunsa pitää kiinni vuosikymmenien takaisista tehottomista palveluverkoista, työeläkemaksuista tai kuntarakenteesta.

Pahiten verojen ja veroluontoisten maksujen korotukset koskevat pienituloisia sekä nuoria aikuisia, joiden suunnitelmat ovat oma kodin perustamisessa.  

Ekonomistien sanoma oli selvä: Tehkää rakenteellisia muutoksia. Vain muuttumalla ja sopeutumalla uudenlaiseen Suomeen voidaan selviytyä. Asia ei ole meille suomalaisille uusi, tarkastellessamme omaa lähihistoriaamme huomaamme rakentaneemme lyhyessä ajassa Suomen uudelleen moneen kertaan.

Realismi tulee ohjaamaan taloudenhoitamistamme tulevina vuosina, halusimme tai emme. Kunnilla ei ole muuta mahdollisuutta – piikki on kohta täysi. Mitä nopeammin vaikeat ratkaisut tehdään, niin sitä parempi.

Kouvolassa on onneksi kuntarakenneuudistus tehty, meillä on mahdollisuus vaikuttaa alueemme elinvoimaisuuteen aivan eri tavalla kuin monella muulla kunnalla. Se vaatii meiltä kuitenkin kykyä tehdä päätöksiä ja sopeutua muutoksiin.  Sen me olemme velkaa tuleville sukupolville.