Kokoomuslaisia ajatuksia talousarviosuunnittelusta ja yhteistyöstä.

Haettiin pysyviä menoleikkauksia käyttötalouteen – aloitettiin veronkorotuksilla

Kouvolan näkymät ovat tulevalla talouden suunnittelukaudella surkeat. Tämä on asiaankuuluvasti tiedostettu ja toimenpiteitä aloitettiin: perustettiin ja muutaman kokouksen jälkeen purettiin talouden tasapainottamisryhmä. Tuloksia ja toimenpiteitä odotetaan edelleen. Alijäämäiset tilikaudet lähenevät kuukausi kuukaudelta.

Näkemyserot keinoista tasapainottaa talous on julkisuudessa näyttäytynyt kuitenkin valtavalta. Erimielisyys läikkyi yli äyräiden juuri tuon talouden tasapainottamiseen keskittyvän ryhmän hajotessa. Demareiden, keskustan ja vihreiden edustajien lähtiessä kävelemään ja haukuttua ryhmän puheenjohtajan Kokoomuksen Tapio Karvosen ja koko Kokoomuksen ryhmän, ei raamiin tullut paljoa lihaa luiden ympärille ja odotusarvo ryhmän toiminnasta jäi täysin ilmaan ja salaiseksi.

Olemme aikaisemmilla valtuustokausilla sentään sanoneet, että ”veronkorotus on viimeinen keino”, nyt se nostettiin heti pintaan.

Varsin vähälle huomiolle on jäänyt se seikka, että ryhmästä eronneet valtuutetut alkoivat ajamaan veronkorotusta, eli juuri päinvastaista, mistä oli alun perin sovittu. Kun olisi pitänyt etsiä keinoja, millä veronkorotukselta vältyttäisiin ja löydettäisiin pysyviä käyttötalousleikkauksia, niin haluttiinkin lisätä verorasitusta kuntalaisille. Vaikuttaa, että nyt mentiin sieltä, missä aita oli matalin.

Valtuustoryhmien välisessä valtuustosopimuksessa kaikki ryhmät sitoutuivat talouden tasapainotukseen ja veronkorotusten välttämiseen. Kuitenkin muutama kuukausi sopimuksen umpeuduttua ryhmiä, jotka vielä jatkoivat yhdessä sovittua linjaa, syytettiin epäluotettavuudesta ja poukkoilusta.

Kokoomuksen näkökulmasta näyttää siltä, että alkaneen valtuustokauden puheet vakavasti otettavasta talouspolitiikasta on jo unohdettu. Näytämme valtuustona liukuvan entisiin jalanjälkiin jättämällä vaikeat päätökset tekemättä ja etsimällä pientä kivaa kaikille tai kieltäytymällä ratkaisuja etsivästä talouskeskustelusta. Kun talouden surkea tilanne selvisi alkuvuodesta, halusimme kokoomuksessa avata kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, myös investoinnit. Muissa ryhmissä investointien pohdinta ei saanut kannatusta, ja nyt näitä säästöjä ja tulojen lisäyksiä joudumme hakemaan muualta.

Veronkorotuksesta on tullut itseisarvo ja hyväksytty toimintatapa.

Kokoomuksen tulevaisuuden näkymät talouden suhteen ovat siis erilaiset kuin osalla muista ryhmistä. Meidän mielestämme ei ole oikein laittaa jo toukokuussa talouden raameihin veronkorotusta, sillä se ohjaa valmistelua väärään suuntaan ja pienentää säästökohteiden etsimisen tarvetta. Vaikka kyse on vasta raameista, niin sokea Reettakin näkee, että veronkorotus jää sinne pysyvästi. Säästökohteita ei etsitä ja kulut jäävät. Uhka toistuvista veronkorotuksista on todellista.

On myös harhaanjohtavaa lisätä raameihin muita tuloja miljoonilla euroilla, kun varmuutta niiden toteutumisesta tai pysyvyydestä ei ole.

Vanha totuus on, että se mitä ei yhdellä kertaa saa niellyksi, se pitää palastella sopiviksi osiksi.

On aivan selvää, että emme tule löytämään 20 miljoonan pysyviä säästöjä tällä aikataululla. Emme edes tiedä, mikä on todellinen talouden tasapainottamisen tarve. Sote 2.0 ja valtionosuuksien mahdolliset muutokset uudessa hallitusohjelmassa ovat Kouvolan talouden kannalta merkittäviä asioita, joista tietoja saamme aikaisintaan loppuvuodesta.

Tärkeintä on, että me kaikki yhdessä löydämme yhteisymmärryksen sopeutuksen todellisesta tarpeesta ja rakenteelliset ja merkittävät sopeutustoimet voidaan aloittaa. Varmuuden vuoksi ei mitään tule lopettaa, vaan on syytä pohtia kokonaiskuvan kautta, millaisella palvelurakenteella Kouvola tulevaisuudessa toimii.

Kouvola tarvitsee paljon avoimempaa talousarviovalmistelua. Tarvitsemme paljon enemmän rehellistä keskustelua talouden ja kaupungin tulevaisuuden suunnasta, ilman osoittelua ja syyttelyä.

Kokoomus toivoo reaaliaikaista, tulevaisuuden huomioivaa ja realismiin perustuvaa valmistelua. Luottamus pitää ansaista kuntalaisten silmissä. Ei riitä, että sanomme luottavamme toisiimme. Tai että nyt emme. Se on lapsellista ja aivan turhaa kiukuttelua.