Kanta-Kouvolan oppilailla oltava myös mahdollisuus lähilukioon

Kouvolan kaupunginvaltuuston päätös lopettaa Kouvolan yksi parhaiten menestyvä lukio, Yhteiskoulun lukio, vaatii virkamieskunnalta esityksiä.  Aamun (20.8 KS) lehti kertoi etusivullaan karun ja uskomattoman tosiasian, joka tästä järjettömästä päätöksestä seurasi: tuplaamme oppilasmäärät lukioihin, joihin eivät oppilaat ole hakeutuneet aikaisemmissa yhteishauissa ja lopetamme lukion, joka ei ole pystynyt ottamaan kaikkia sinne hakeneita oppilaita.

Lukioverkkoselvitykseen Kouvolassa päädyttiin oppilaitosten oppilaspaikkojen yksikköhintojen suurten heittojen vuoksi. Pienet lukiot ovat kalliitta ylläpitää ja oppimistulokset jäävät kauaksi keskustan lukioiden tasosta. Saadut selvityksen tulokset eivät kuitenkaan päätyneet valtuuston päätöksenteon tueksi. Päätökset tehtiin tunteella ja perustuen siihen olettamukseen, että lukiot ovat edelleen luokkamuotoisia. Saatuja selvityksiä ei joko ole luettu tai ymmärretty. Perussuomalaiset ehdottivat jopa kahdeksansarjaista Lyseon lukiota, vaikka luokkamuotoisesta lukiosta oli luovuttu jo 30 vuotta sitten ja opetukseen tarvittavia tiloja ei näin ollen ole edes olemassa.

Saman lehden yleisönosastolla elimäkeläinen ylioppilas pitää nykyistä kehitystä hyvänä. Hänestä on surullista, että haluttaisiin säilyttää ”nykymallin ja ääripullollaan” oleva yhteiskoulu ja valitukset asiasta ovat aiheettomia. Täynnä oleva koulu saattaa näyttää Elimäeltä katsottuna pelottavalta, mutta se merkitsee monipuolista ja laadukasta kurssitarjontaa, eli sitä mitä lukiolainen tarvitsee. Kouvolan kaupungin talouden tilanne on myös sellainen, että miljoonan säästön tekeminen, tehokkaan ja taloudellisen lukion ylläpitäminen on enemmän kuin suotavaa.

Säästöt on tehtävä, kuten täällä Kouvolassa asia hyvin tiedetään. Jokainen ymmärtää, että hukkaan heitetty miljoona täytyy jostain etsiä. Tehottomien ja kalliiden rakenteiden ylläpitäminen samalla kun toteutetaan lomautuksia ja suunnitellaan uutta tehokkaampaa organisaatiota, on yksinkertaisesti järjetöntä.

Mikäli valtuuston päätökseen ei tule toimeenpanokieltoa tai sitä ei katsota uudestaan tosiasioiden pohjalta, on meidän varmistettava, että oppilaiden välinen tasa-arvo toteutuu asuinpaikasta riippumatta. Jos valtuuston päätöksen mukaisesti lähilukio on todellakin tärkein asia lukio-opetuksessa, tulee meidän suoda myös Kanta-Kouvolan oppilaille mahdollisuus omaan lähilukioon. Oppilaitoksien tulisi voida myös valita oppilaansa lähilukioperiaatteella, eikä vai keskiarvon perusteella. Tämä lisäisi oppilaiden välistä yhdenvertaisuutta asuinpaikasta riippumatta. Ajatus ei ole ainoastaan oikeudenmukainen, vaan käsittääkseni myös ainoa tapa saada Elimäen ja Anjalankosken lukioiden uudet aloituspaikat edes teoriassa täyteen.