Luottamushenkilöjärjestelmän muutokset vuoteen 2017

Kaupunginhallitus asetti työryhmän tarkastelemaan mahdollisia muutoksia luottamushenkilöjärjestelmään seuraavien kuntavaalien jälkeen. Työryhmään asetettiin edustus kaikista hallitusryhmistä tavoitteena mahdollisimman parlamentaarinen kokoonpano. Työryhmä luovutti alustavan esityksensä valtuustoryhmille toiveena, että kesäkuun alussa valtuustoryhmät kertovat, mitä muutoksia luottamushenkilöjärjestelmään mahdollisesti aletaan valmistella. Muutokset tulisivat voimaan vuoden…