Positiivisuutta peliin

Seutukuntamme tulevaisuus on vaakalaudalla, jos uskomme tulevaisuudenkuviin jotka meille on piirretty paperiteollisuuden shokki uutisten jälkeen. Positiivisia ajatuksia ei ole meille seutukuntamme tiimoilta juurikaan kerrottu. Paperikaupungin silmäätekevät ovat kyllä käyneet Helsingissä erilaisilla delegaatio yhdistelmien kanssa, mutta todelliset tulokset ovat olleet varsin vaisut. Ymmärrän kyllä Helsingin herroja, paljon ei voi luvata, kun ei vielä tiedetä kuinka monta kuntaa on vielä samojen faktojen edessä. Todennäköisesti Kuusankoski ei ole tulevaisuudessa ainoa kaupunki, joka hakee valtiolta vetoapua yllättävien vaikeuksien edessä.Seutukuntamme on uuden tilanteen edessä. Vanha ja turvallinen on pettänyt ja nyt tulevaisuus näyttää synkältä. Mikä siis avuksi? Lueskellessani tiistaiaamun lehteä Kuusankosken toimista tässä tilanteessa menin hieman hämilleni. Kahdeksan kohdan suunnitelma, joissa haetaan rahallista tukea valtiolta erilaisiin kaupungin normaalien toimintojen suorittamiseen. Hämmästyin kun en löytänyt suunnitelluista toimenpiteistä yhtään sellaista, joka olisi kaupungin tekemä päätös tai ehdotus talouden tasapainottamiseksi. Miksi omia menoja ei karsita jos toiminta on useita miljoonia tappiollista?

Tarvitsemme seutukunnallemme uutta positiivista ajattelutapaa nostamaan pää taas vedenpinnalle. On selvää, että Kuusankoski ei selviydy lähitulevaisuuden haasteista yksin. Tarvitsemme apuun valtiota näin ensihätään, mutta tulee meillä olla myös oma suunnitelma, jolla menot ja tulot saadaan tasapainoon. Kouvolan ehdottaman uuden suurkunnan perustaminen tyrmättiin vain muutama kuukausi ennen Voikkaan suru-uutisia. Tämä päätös oli monen kouvolalaisen mielestä näin jälkikäteen Kouvolan onni, mutta seutukunnan huonot talousnäkymät tulevat koettelemaan myös meitä.

Mitä jos olisimme yksi suuri kunta täällä Pohjois-Kymenlaaksossa ja pystyisimme avarakatseisesti yhdessätuumin panostamaan tulevaisuuteen. Meillä olisi täällä nyt yksi iso logistiikkahanke, joka on jo nyt tuonut useita satoja työpaikkoja muutamassa vuodessa Kouvolan seudulle. Samoin Valkealassa on kunnianhimoinen ja varteenotettava Tykkimäki/saarento alueen kehittämissuunnitelma. Nämä molemmat esimerkkihankkeet ovat kokoluokaltaan sellaisia, jotka tarvitsisivat lisävauhdittajaksi mahdollista valtion rahoitusta, mutta jotka olisivat meillä tulevaisuudessa varmoja työllistäjiä.

Voikkaan tuomat ongelmat ovat suuruudeltaan sellaisia, että niiden vaikutusten minimoimiseen tarvitaan paljon suurempia välineitä kuin katujen kunnostusta ja lukion peruskorjausta. Helppoa ja ongelmatonta tulevaisuuden uusi rakentelu ei tule olemaan, mutta myöntämällä ongelman kokoluokka on meillä mahdollisuus siinä onnistua. Toivotan siis hyvää kevättä ja avointa mieltä kaikille kuntapäättäjille.