Hätäkeskusten toimintavalmius huolettaa

Hätäkeskustoimintoja ollaan yhdenmukaistamassa valtakunnallisella tasolla. Keinona käytetään nykyisen aluejaon (15) korvaamista kuudella suuremmalla alueella. Lopullisena tavoitteena on se, että alueita ja hätäkeskuksia on yhtä monta. Muutos koskettaa myös Kouvolaa, jossa Kaakkois-Suomen hätäkeskus sijaitsee paloaseman ja poliisitalon kupeessa.

 

Yhtenä suurimpana syynä muutoksille sanotaan olevan valtion tuottavuusohjelma. Itse uskon näiden suunnitelmien olleen valmiina paljon ennen tuottavuusohjelmaa, mutta sen yhteyteen muutokset saadaan nyt sopivasti ympättyä. Hätäkeskuksilla, erityisesti Helsingissä, on pitkään ollut ongelmia henkilöstön riittävyyden ja jaksamisen kanssa. Myös erilaisten tietojärjestelmien kanssa vaikeuksia on ilmennyt.

 

Uudella aluejaolla haluttaisiin säästöjen lisäksi paneutua juuri näihin ongelmiin. Hätäkeskusten ja viranomaisten yhteistyötä täytyy tehostaa ja tiivistää. Tavoitteena on myös hakea turvaa ruuhkatilanteiden purkamista varten verkottumalla tiiviisti muiden hätäkeskusten kanssa. Ilman muuta hyviä tavoitteita sinänsä.

 

Muutamia huomioita suunnitelmista on kuitenkin pakko tuoda esiin. Hätäkeskusten suurentuessa myös hätäpuheluiden määrä kasvaa eli työn kuormittavuus jokaista hätäkeskuspäivystäjää kohden lisääntyy. Tämä on syytä ottaa huomioon hyvin vakavasti, koska juuri työnkuormittavuus on ollut rekrytoinnin suurimpia esteitä Helsingissä – maamme tämän hetken ainoassa suuressa hätäkeskuksessa.

 

Hätäkeskusten aukoton linkittyminen niin, että yhden ruuhkautuessa tai kaatuessa puhelut siirtyvät automaattisesti muihin keskuksiin on pelkästään positiivista. Itse asiassa tämänhän tilanteen tulisi olla jo nyt. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin esimerkiksi Kaakkois-Suomen hätäkeskus selviytyy moninkertaisesta hätäpuheluruuhkasta, jos vaikkapa Helsingin toiminnot kaatuisivat. Tekniikka pelaa kyllä, mutta pysyykö ihminen mukana. Munien laittaminen tässä yhteydessä samaan koriin on vähintäänkin yhtä riskialtista kuin yritysmaailmassa. Pelinappuloina ovat sentään ihmishenget.

 

Toivon tietenkin, että muutokset tuovat parannuksia toimintoihin. Itse olen hieman kriittinen asian suhteen, koska nykyiset ongelmat ovat peräisin lähestulkoon kokonaan Helsingistä – ainoasta suuresta hätäkeskuksestamme. Ei kai kukaan halua kuutta suurta keskusta, joilla on samat ongelmat henkilöstön jaksamisen ja rekrytoinnin kanssa. Mielestäni olisi ollut paikallaan kartuttaa kokemuksia vielä muutaman vuoden ajan tästä nykyisestä uudistuksesta. Toivoa sopii, että Helsingin kohtaamat ongelmat ovat ratkaistu ennen kuin uudet muutokset toteutetaan koko maassa.

 

Kouvolaa uusi aluejako kiinnostaa erityisesti. Kaakkois-Suomen hätäkeskustoimintaa varten täällä on uudet kallioon louhitut, jopa poikkeusoloja sietävät tilat. Sijaintimmekin itärajan tuntumassa tukee säilymistä yhtenä kuudesta hätäkeskuksesta. Uskon asiassa järkiratkaisuun, mutta koskaan ei voi liikaa asioiden eteen työtä tehdä.