Repovesi osa III

Jokin aika sitten otin kantaa Kouvola Innovation Oy:n hankkeeseen rakentaa Repoveden kansallispuiston viereen matkailu – ja luontokeskus. Keskustelu asian tiimoilta on ollut sen jälkeen varsin kiivasta ja kantaa ottavaa. Kannamme siis kansallispuistomme kehittämisestä huolta, mikä taisi tulla pienenä yllätyksenä hankkeen vetäjille.

Nyt alueella jo toimivat yritykset ja Kouvolan kaupunki on saatu neuvottelupöydän ympärille, mitä voidaan pitää jo jonkinlaisena saavutuksena. Elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahti kertoi nyt, että kaupunki ei aio rakentaa tai rahoittaa majoitustiloja keskuksen yhteyteen, vaan elinkeinotoimi pyrkii tukemaan alueen toimijoiden toimintaa.

Kouvolan Sanomien (26.11) jutusta jäi sellainen positiivinen kuva, että Kouvola ei tule olemaan toimija alueella, vaikka sitä pelättiin. Tämä on hyvä asia, sillä ongelmia neutraliteetin kanssa olisi saattanut syntyä heti jos suunniteltu liiketoiminta ei olisi lähtenyt niin hyvään nousuun kuin on kaavailtu. Olisiko pystytty pitämään reaaliarvon mukaista vuokratasoa vuokralaisilla vai olisiko se täytynyt sopeuttaa vuokralaisen vuokranmaksukykyyn.

Miten olisi käynyt alueen maankäytön suunnittelun, jos oletetaan, että samaan aikaan Orilammen lomakeskus olisi halunnut laajentaa toimintaansa rakentamalla alueelle lisää toimitiloja ja majoitusta. Kaavoittaisiko kaupunki Orilammen toiveiden mukaisesti, vai rajoittaisiko se kilpailua vuokralaistensa eduksi?

Onneksi näitä huolia ei enää ole ja yritystoimintaa viedään eteenpäin normaalin kilpailutuksen kautta. Asioista avoimempi tiedottaminen olisi kyllä ollut paikallaan epätietoisuuden välttämiseksi.

Kouvolan uusi kaupunki ei ole sama pikkukaupunki kuin se oli vielä muutama vuosi sitten. Kaupungille aito liiketoimintaympäristö on haastava tehtävä. Verorahoilla toimijana oleminen vääristää aina kilpailua ja asettaa, aidot omilla rahoillaan toimivat yrittäjät, eriarvoiseen asemaan. Ennen yhdistymistä oli kaikissa yhdistyvissä kaupungeissa ja kunnissa omia tapoja subventoida alueen yrittäjien toimintoja. Nykyään sellainen ei vain käy – kaupungin tulee olla kilpailuneutraali toimija.