Uusi sairaala

Uuden sairaalan rakentaminen on ollut yleisönosaston kirjoitusten otsikoissa viikoittain. Mielipiteitä tulevan sairaalan paikasta sekä tarpeellisuudesta on vaihdettu kiitettävästi. Olen antanut itseni myös ymmärtää, että uutta sairaalaa tarvitaan palveluiden turvaamiseksi tulevaisuudesta. Hajanaisesta palveluverkosta tulee päästä eroon, jotta vähenevät resurssimme riittävät ikääntyvän väestömme hoitamiseen.

Syntynyttä keskustelua seuratessa maailman synkentyvien talousennusteiden voimistuessa olen alkanut kaipaamaan lisää faktatietoa hankkeen taloudellisista seuraamuksista. On tietysti hyvä, että toimintoja keskitetään ja järkeistetään, mutta kuinka paljon siinä voitetaan taloudellisesti. Asia kiinnostaa minua ennen kaikkea veronmaksajana. Uusi sairaala on suunniteltu rakennettavan velkarahalla ja siksi olisi hyvä tietää takaisinmaksusuunnitelmasta.

Kunta voi verottaa kuntalaisiaan niin paljon kuin tarve vaatii. Näin on tehtykin ja velan määrää on Suomen kunnissa kasvatettu vuosien mittaan tasaiseen tahtiin. Kouvolassa velanottoa on perusteltu aina tarpeella ja sillä, että meillä on verrattuna muihin kuntiin velkaa kohtalaisen vähän.

Minua Kouvolalaisena veronmaksajana ja valtuutettuna velanotto alkaa pikkuhiljaa huolestuttaa. Velkahan tulee maksaa jollain aikavälillä pois ja siksi suunnitelma takaisinmaksuun tulisi olla valmiina velkaa otettaessa. Onko Kouvolalla takaisinmaksusuunnitelmaa johon olisimme sitoutuneet. Ei ole. Otamme lisää velkarahaa hyvinvointimme turvaamiseksi sen tarkemmin asiaa murehtimatta

Terveydenhuollon haasteet ovat ikääntyvän väestömme seurauksena mittavat. Minä ja minua nuoremmat sukupolvet saavat maksettavakseen niin valtiontalouden kuin kuntataloudenkin huikeat velat. Hyvinvointiamme on jo pitkään ylläpidetty velkarahalla. Ei niin räikeästi ja suunnitelmallisesti kuin muutamissa muissa EU-maissa, mutta kuitenkin tämä on totuus.

Muutama aika sitten edustaja Tossavainen nimitti nuoria ikäpolviamme pullamössösukupolveksi. Tämä käsittämätön sanonta ei toki ole Tossavaisen itsensä keksimä.  Näin ovat tiettävästi eri sukupolvet pyrkineet asiaa ilmaisemaan omaa korvaamattomuuttaan korostaessaan.

Meidän omien lainojen takaisinmaksusuunnitelmaan tulisi kiinnittää nyt enemmän huomiota. Kun palkansaajien määrä vähenee ja verovaroista hoidettavien hyvinvointikustannusten määrä kasvaa, on kuvio maalaisjärjellä ajateltuna mahdoton. Muistaessamme vielä, että nykyinenkin hyvinvointimme on perustunut velanottoon, niin millä tulevaisuutemme rahoitetaan.

Itse en olisi valmis kutsumaan tulevaisuuden veronmaksajiamme pullamössöporukaksi. Heillehän jää maksettavaksi edellisten sukupolvien velat samalla kun heidän eläkeikäänsä nostetaan ja työeläkemaksuja korotetaan. Siinä on meidän tulevaisuuden pätkä-, osa-aika-, vuokratyöläisillä vielä miettimistä ennen kuin omaa ensiasuntoa hankitaan.

Tahdon tällä kaikella sanoa sen, että ennen kuin kuokka maahan lyödään jossain päin Kouvolaa sairaalaa varten, tulee tuleville veronmaksajille myös selvittää asian välttämättömyys. Vaikka tarve olisi kuinka perusteltavissa, maksajina velalle ovat pääasiallisesti muut kuin nyt asiasta päättävät ikäluokat.