Kaupunkistrategia ohjaa keskeistä päätöksentekoa, suunnittelua ja kehitystä.

Pidin Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa normaalia pidemmän puheenvuoron. Pidin, koska oli paljon asiaa. Käsittelyssä oli Kouvolan tulevaisuuden palvelumalli 2030- raportti – asiakohta, joka oli valmisteltu työryhmässä, tuotu valtuustoon ilman, että asiaa oli ruodittu valtuustoryhmissä tai iltakoulussa.

Olisin itse varannut asian käsittelyyn enemmän aikaa ja valmistellut sitä vielä ryhmien perinpohjaisella käsittelyllä ja tuonut vasta sen jälkeen asian valtuustoon. Tälle olisi ollut tarvetta, sen pitkähkö valtuustokäsittelykin jo osoitti. Kiirettä palvelumalli 2030 -raportilla ei ollut.

Kouvolan kaupungin tulevaisuuden strategian aloitusseminaari oli 6.2.2017. Strategian aloitusseminaariin osallistui lähes koko nykyinen valtuusto ja sen tulee hyväksymään uusi, 9.4 vaaleilla valittu valtuusto.

Kuten valtuustossa jo sanoin, tehdyssä raportissa on paljon hyvää, mutta se ei voi olla keskeinen toimintaa ohjaava asiakirja. Mielestäni työryhmän tekemä palvelumalli 2030- raportin tulisi pohjautua valtuuston laatimalle ja ajallaan hyväksymälle uudelle strategiasuunnitelmalle.

Kouvolalla voi olla vain yksi valtuuston hyväksymä strategia. Se ohjaa kaupungin keskeistä päätöksentekoa, suunnittelua ja kehitystä. Yksittäiset työryhmien tekemät raportit voivat sitä parhaimmillaankin vain tarkentaa.

Halusin valtuustossa pitämässäni puheessa kiinnittää muutamiin asioihin huomiota.

  • Raportin tarkoitus oli etsiä keinoja asukkaiden osallisuuden lisäämiseksi. Keinoksi esitettiin viiden alueparlamentin perustamista. Mielestäni ongelma on kuitenkin se, että valtuutetut keskustelevat keskenään kokoushuoneissa ja asukkaat verkossa, turuilla ja toreilla. Riittävää yhteyttä ei ole löytynyt päättäjien ja asukkaiden välille. Hallinnollisten raja-aitojen lisääminen harvoin lisää yhteistyötä tai joustavuutta.
  • Kouvolalla on noin 5 – 7 miljoonan vuotuinen menojen ja tulojen epätasapaino. Nyt esitetään tulevaisuuteen miljoonan euron lisäystä ilman rahoitussuunnitelmaa.
  • Päätimme jo aikaisemmin pitää valtuuston koon samana 59 valtuutetussa, vaikka maakuntauudistus vie puolet tehtävistä. Nyt näitä vähiä jäljelle jääviä tehtäviä ollaan vielä jakamassa alueparlamenteille.
  • On epäilystä myös siitä, että entisten kuuden kunnan pohjalle tehty aluejako ja tavoite kilpailuttaa alueita keskenään ei paranna yhteistoimintaa, vaan lisää eripuraa.

On itsestään selvää, että meidän on pyrittävä avoimempaa ja osallistavampaan kansalaisvaikuttamiseen. Eripura, joka nyt hallitsee päätöksentekoa, on loputtava. Mielestäni niin nykyisiltä, kuin tuleviltakin valtuutetuilta on lupa odottaa paljon enemmän.

Kokoomuksen valtuustoryhmä halusi jatkaa tulevaisuuden raportin valmistelua ja liittää sen tulevan valtuuston strategian valmisteluun ennen päätöksentekoa. Nyt keskeneräinen asia vietiin työryhmävalmistelun kautta valtuustossa äänestyksen jälkeen eteenpäin.

Puheen ja keskustelun voi aina keskeyttää ja keskustelijan nolata. Mutta keskustelua on onneksi vaikeampi lopettaa. Hyvä elämä Kouvolassa onnistuu vain aidon keskustelun ja tasa-arvoisen uudistumisen kautta.