On vain yksi Kouvola

2hansaOn vain yksi ja jakamaton Kouvola, jos haluamme pärjätä suurten kaupunkien kanssa vertailuissa paikasta auringossa, tai saada hyvän arvosanan yritysilmapiirimittauksissa. Vain yksi yhtenäinen Kouvola voi pärjätä kilpailussa elinvoimasta, työpaikoista tai uusista asukkaista.

Tästä syystä olen ottanut kantaa kärkkäästi palvelumalliesitys 2030:n linjauksiin. Mielestäni tehdyn raportin peruslinjaus, jossa lähdetään siitä, että Kouvola jaetaan viiteen eri aluekeskukseen ja alueparlamenttiin, on väärä lääke Kouvolan päätöksentekoa häiritsevää jatkuvaa riitelyä vastaan.

En nimittäin näe, että raportin tavoite, kilpailuttaa kaupunginosia keskenään, vähentäisi riitaisuutta. Päinvastoin, se lisäisi eripuraa kaupunginosien taistellessa keskenään palveluista.

Ymmärrän kyllä, että tavoite alueparlamenteista on tämän valtuuston näköinen toive. Onhan moni valtuutettu ollut aikanaan vastustamassa uuden Kouvolan perustamista. Rohkenen kuitenkin epäillä, haluavatko tulevaisuuden valtuutetut kehittää Kouvolaa vanhojen kuntarajojen pohjalta. Eikö yksi kuntaliitoksen tavoitteista juuri ollut keskinäisen kilpailun poistaminen ja yhtenäisyyden etsiminen?

Soten ja maakunnan aloittaessa toimintansa ratkaisevaa Kouvolan pärjäämisen kannalta on se, kuinka yhtenäisenä käymme kilpaan maakunnan sisällä muiden kuntien kanssa. Kokonaisuuden hallitseminen ja hahmottaminen ovat nyt tärkeämpää kuin erilleen repiminen. Milloin sisäinen kilpailu ja riita ovat kannattaneet?

Olen raportin tehneen työryhmän kanssa samaa mieltä siitä, että Kouvola ansaitsee enemmän, ja että Kouvolan hyvä tulevaisuus voi rakentua kouvolalaisen osaamisen, vastuunoton, yhteistyön ja oman vahvan kehittämisotteen varaan.

Ymmärrän myös, että paikallisesta identiteetistä halutaan pitää kiinni. Tämä on aivan tervettä ja hyväksyttävää, mutta mielestäni meidän olisi jo aika löytää myös se yhteinen tavoite ja tapa toimia. Olisi löydettävä se kouvolalainen identiteetti.

Kouvolalaista identiteettiä ei löydetä kilpailemalla vaan yhteen hiileen puhaltamalla. Etsitään mieluummin meitä yhdistäviä tekijöitä kuin hajottavia. Tehdään yhdessä, ei yksin tai pienissä kuppikunnissa.