Merkillistä kouluverkkosekoilua

Peruskouluverkkomme valmistelu lähti äänestyksen jälkeen lautakunnan käsittelyyn. Hyvin alkanut ja jo vuoden kestänyt laaja-alainen valmistelu siirrettiin päätöksenteon hetkellä lautakuntaan, jolle jää noin viikko asian käsittelyyn.

Asian valmistelu tehtiin 24 hengen ohjausryhmässä ja 18 hengen valmisteluryhmässä. Ohjausryhmä koostui koko hallituksen jäsenistä, valtuuston puheenjohtajista, asianomaisen lautakunnan puheenjohtajasta, JUKON pääluottamusmiehestä ja NUVAN edustajasta.

Valmistelutyöryhmä koostui eri palvelualueiden johtavista virkamiehistä. Lisäksi vuoden aikana on saatu asiantuntijalausunto aluekehityksen konsulttitoimistolta (MDI).

Asia onkin herättänyt melkoisen paljon kysymysmerkkejä, varsinkin kun lautakuntaan siirtoa perusteltiin sillä, että tällä vältetään mahdolliset valitukset. Ja että jää aikaan poliittiseen neuvonpitoon.

On kiistaton tosiasia, että kaupunginhallitus on asian ottanut itselleen ja valmistellut sen päätöksentekoa varten hyvinkin perusteellisesti ja että asia on edennyt päätöksentekoon ennalta sovitun mukaisesti.

Siksi onkin vaikea ymmärtää esitettyjä syitä kaupunginhallituksen oman esityksen deletoimiseksi. Tai sitten kaikki perustuu vain poliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen, joka palvelee jotain muuta hyvää kuin itse asiaa.

Alkuperäiset tavoitteet kouluverkkouudistukselle olivat alueen elinvoimaisuutta korostavat ja lasten oppimisympäristön kehittymisen kannalta kannatettavat.

  1. Koulujen tulee sijaita luontaisilla ja riittävän laajoilla lähikoulualueilla, jossa on tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan kouluille joustavat opetusjärjestelyt, joissa huomioituvat opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Perusopetuksen hallinto tarkastellaan osana uuden Kouvolan organisaatiotarkastelua
  2. Koulujen tulee sijoittua väestökeskittymiin sellaisilla paikoilla, että niiden saavutettavuus on hyvä ja koulumatkat turvalliset. Mahdolliset koulukuljetukset tulee saada sujuviksi parantamalla joukkoliikenteen käytettävyyttä taksikuljetusten ohella
  3. Koulurakennusten tulee tukea opetussuunnitelman toteuttamista osana nykyaikaista oppimisympäristöä. Kouluilla tulee olla riittävä tieto- ja viestintäteknologinen varustus ja osaaminen digitaalisuuden hyödyntämiseen opiskelussa
  4. Koulujen tulee olla mahdollisuuksien mukaan aluetta palvelevia monitoimitiloja, joissa voidaan tuottaa alueelle myös muita palveluita sekä tarjota iltakäyttömahdollisuuksia eri toimijoille
  5. Ennakkovaikutusten arviointi (EVA) toteutetaan kaikista vaihtoehtomalleista

Minun onkin vaikea ymmärtää mitä uutta ja hyvää lautakuntakäsittely voisi tuoda jo näin hyvin valmisteltuun ja perusteltuun esitykseen.

En toki ole yhtään yllättynyt, jos lautakuntaa käytetään vain ajanpeluuseen ja pääpaino jää tuolle jo tutuksi tulleelle poliittiselle pelille. Näinhän on tehty jo monesti aikaisemminkin. Huolellinen valmistelu heitetään nurkkaan ja asiat päätetään poliittisin perustein. Tästä saimme jo viitteitä, kun keskustalainen varavaltuutettu alkoi sosiaalisessa mediassa kokouksen päätyttyä soimaamaan virkamiesjohtoa.

Kuitenkin jaksan toivoa, että jokin tässä kehityksessä muuttuisi. Ja että muutoksen toisivat ne uudet ja nuoret valtuutetut, jotka omissa vaalikampanjoissaan kertoivat edustavansa muutosta. Että rohkeus riittäisi omien ajatusten ja Kouvolan edun eteenpäin viemiseen.

Lopuksi vielä konsulttiyhtiö MDI Timo Aron yhteenveto. ”Summa summarum työryhmän esitys 18 koulun mallista on perusteltu. Esitys on maltillinen, kun otetaan huomioon Kouvolan toteutunut väestö- ja ikäluokkien kehitys sekä ennakoitu tuleva lasten ja nuorten ikäluokkien kehitys. Kouluverkon uudistaminen on osa Kouvolan sisäistä elinvoimatyötä, joka heijastuu ajan kanssa myönteisesti alueen pitovoimaisuuteen ja vetovoimaisuuteen. Kouluverkkopäätöksellä ei ole suoraa yhteyttä alueen ulkoiseen elinvoimaan tai elinvoimaisuuteen, mutta linjakas perusopetukseen liittyvä kouluverkkopäätös voisi olla yksi positiivinen tekijä muiden joukossa, jolla omaehtoisesti pyritään katkaisemaan Kouvolan negatiivisten supistumisvaikutusten kehä ja kurjistuva kehitys. Kouluverkkopäätöksellä on keskeinen vaikutus ennen muuta alueen pitovoimaisuuteen Kouvolan nykyisten asukkaiden näkökulmasta.”

Yhteenveto on eteenpäin suuntaava, ei taaksepäin katsova, ja siksi siitä pidän. Uuden Kouvolan haasteet ovat tulevaisuudessa, ei menneisyydessä.