Onko uimahallin paikka kauppakeskuksen vieressä, kaupungin kalleimmalla tontilla?

Kouvolalaista päätöksentekoa seurannut asukasyleisö haistaa varmasti, että uuden uimahallin päätöksenteosta tulee samanlainen sekametelisoppa kuin Ratamosairaalasta aikoinaan. Kaupunginjohtaja Marita Toikan esitys uuden uimahallin paikasta tulee olemaan kaikkien selvitysten jälkeen keskustan Urheilupuisto.

Virkamiesten valmistelu lentää kuitenkin osassa valtuustoryhmiä mappi Ö:hön. Paremmat ja nykyaikaiset peruspalvelut lähellä asukkaita eivät enää paina vaakakupissa, vaan jokin muu ajaa osaa valtuustosta eteenpäin.

Tunteella tehty ja hätäinen maallikkovalmistelu sijoittaisi uuden uimahallin tällä hetkellä vahvimmin Tervaskankaalle, kauppakeskus Veturin viereen. Kuvaavaa on, että virkamiesvalmistelusta poikkeavat kannat olivat valmiina ennen asian virkamiesesittelyä. Näin faktat tai asukaskyselyt eivät päässeet häiritsemään maallikkovalmistelua.

Näihin virkamiesvalmistelusta poikkeaviin kantoihin ei vaikuta se tosiasia, että valmistelu on lähtenyt varsin laajasta asukkaille suunnatusta kyselystä ja sen johtopäätöksistä. Näyttää kuitenkin siltä, että kyselyn tuloksia ei tällä kertaa saa ottaa huomioon. Silläkään ole merkitystä, että alle kilometrin säteellä on 5820 nuorta opiskelijaa, väestöpohja on tarpeeksi laaja ja että Urheilupuisto sijoituspaikkana tukisi kaikkea muutakin alueella tapahtuvaa tapahtumajärjestämistä.

Mielestäni uuden uimahallin sijoittaminen kaupan suuryksiköiden, eli kauppakeskusalueelle ei ole edes toiseksi paras vaihtoehto. Selkeästi toiseksi paras olisi Kuusankosken Urheilupuisto, sillä sieltäkin tulisi hyötyjä, kun halli integroituisi muuhun liikunnan ja vapaa-ajan toimintaan. Nyt on unohdettu, että meillä on kaksi urheilupuistoa, joita on jo aikaisemmin päätetty kehittää nykyaikaisiksi terveyden-, liikunnan-, ja hyvinvoinnin keskuksiksi.  Tämä strateginen päätös pitää nyt kaivaa naftaliinista ja jättää kauppakeskusalue rauhaan. Kyllä kauppakeskusalue pärjää ilman verovaroin tuotettuja palveluita.

Voimme myös kysyä, mitä lisäarvoa saadaan, kun sijoitetaan kunnallisia palveluita kaupan suuryksiköiden tontille ja sen jälkeen sijoittaisimme tulevia kaupan suuryksiköitä jonnekin muualle? Kallista se ainakin on ja jos asiassa on jokin viisaus, en ole sitä vielä huomannut.

Uusi Uimahalli on Kouvolalle suurinvestointi tulevaisuuteen. Se on elinvoima- ja hyvinvointi-investointi. Siitä hyötyvät niin ikääntyvä väestönosa kuin koululaisemmekin. Tämän kokonaisuuden sijoittaminen vain johonkin ei ole hyvää kaupunkisuunnittelua. Ei ole myöskään hyvää elinkeinopolitiikkaa sijoittaa kunnallisia, ei tuottavia yksiköitä parhaille kauppapaikoille kuutostien varteen.

Rakennetaan mieluummin viihtyisiä ja toimivia kokonaisuuksia, joissa jokaiselle on jotakin. Tarkoittaa se sitten liikunnan tai terveydenhuollon rakenteiden uudistusta. Näistä kokonaisuuksista kauppakeskuksetkin syntyvät, ei kauppakeskuksen palveluita rakenneta haulikolla ampumalla, vaan tarkasti suunnittelemalla. Kyllä tähän samaa pystytään hyvällä kaupunkisuunnittelulla, jos sille annetaan tilaa.

Hyväksyn kyllä erilaisia vaihtoehtoja, mutta ne pitää olla yhtä hyvin perusteltuja kuin kaupunginjohtajan esitys. Nyt ne eivät sitä ole, ja sen on huomannut myös suuri yleisö.