Koulupolitiikkaa Kouvolassa

Suunnitelmat Kouvolan kouluverkoston supistamisesta lähitulevaisuudessa ovat saaneet huolestuneet lasten vanhemmat kuohuksiin. Julkisuudessa on puhuttu Kaunisnurmen sekä Tornionmäen koulujen opetustoimien lakkauttamisesta. Perusteluna on ollut Kouvolan laskennallinen lasten lukumäärän väheneminen tulevaisuudessa. En epäile, etteivätkö laskelmat pitäisi paikkaansa. Uskon, että koulutoimenjohtaja Timo Tiaisen lukemat pitävät paikkansa ja tiedän, että hänen velvollisuutensa on asiaan reagoida. Timo Tiainen on asian esittänyt ja piste. Asia on nyt selvä varmasti kaikille päättäjille ja voimme aloittaa asiasta arvokeskustelun päätöksenteon pohjaksi. Kyse on tässä asiassa enemmänkin arvoista. Olemme panostaneet monessa muussakin asiassa laatuun tulevaisuudessa, miksi emme tekisi myös kouluverkkomme puolesta. En itse ole kovinkaan varma, että suunnitellut säästöt olisivat riittävä syy koulujen lakkauttamiseen. Kannattaako tässä kohtaa säästää? Miksi emme arvostaisi kouluverkkoamme ja pitäisi luokkakoot tarkoituksellisesti pieninä, luottaen hyviin oppimistuloksiin tulevaisuudessa?

Kouvolaan on rakenteilla uusia asuntoalueita, jotka menevät hyvin kaupaksi. Olemme tehneet paljon töitä saadaksemme lisää lapsiperheitä Kouvolaan. Miksi viestittäisimme nyt negatiivisesti lapsiperheille? Mielestäni olisi nyt viisasta katsoa miten panostuksemme kannattaa. Ymmärrän kyllä sen, että liike-elämässä täytyy nopeasti reagoida muuttuviin olosuhteisiin, mutta kouluverkon supistamisen kanssa katsoisin tarkoituksellisesti pidempää. Mielestäni tämä ei ole niitä asioita, joissa tarvitsee ennakoida.

Kyse on siis arvoista. Yksi arvo on, että saa maksaa, kunhan tulokset ovat hyviä. Emme mielestäni saavuta sellaisia säästöjä, jotka oikeuttaisivat meitä näihin toimenpiteisiin. Meidän tulisi nyt suoda kouluille työrauha ja katsoa rauhassa vielä vuosia eteenpäin. Tämä olisi myös valtuuston tekemän strategian mukainen päätös Kouvolassa, lapsiystävällinen Kouvola.