Toivomusponsi Kouvolan kaupungin strategian toteutumisen puolesta

Ollemme juuri saaneet hyväksytyksi Kouvolan kaupungin talousarvion vuodeksi 2007. Merkille pantavaa on se, että se noudattelee aiemmin Kouvolan kaupungin valtuuston hyväksymää Kouvolan kaupungin strategiaa tuleviksi vuosiksi. Budjettikirjassa ei mainita Kouvolan kaupungin kouluverkon uudelleen järjestelyistä, mikä olisi merkittävä muutos. Voimme siis todeta, että koska niistä ei ole mainintaa, niitä ei ole silloin suunnitelmissa.

Toivomuspontena nyt esitän, että mikäli tämänkaltaisia, kouluverkkoa mullistavia asioita sivistystoimessa suunnitellaan, ne esiteltäisiin kaupunginvaltuustolle seuraavassa valtuuston kokouksessa joulukuussa. Tällöin voisimme ottaa kantaa siihen, ovatko suunnitelmat valtuuston mielestä tarpeellisia ja strategiamme mukaisia. Muutenhan helposti voi käydä niin, että asiat alkavat elää omaa elämäänsä ja tulevat meille sitten joskus samalla tiedoksi kun asiasta teemme päätöksiä.

Päivähoidon järjestäminen Kouvolassa vaatii mielestäni myös toivomusponnen. Hyväksymässämme budjetissa vuodelle 2007 kerrotaan varsin selväsanaisesti, että ostamme päivähoitopalveluja MLL:lta viidestä päivähoitokodista. Tällä hetkellä se tarkoittaa noin 230 lapsen paikkaa. Siitä huolimatta meillä suunnitellaan samanaikaisesti 155 lapsen ottamista pois MLL:lta. Tämä on aiheuttanut sen, että MLL on joutunut sanomaan sopimuksen irti aloittaakseen YT-neuvottelut työntekijöidensä kanssa. Mikäli lapset siirtyvät Kouvolan kaupungin päivähoidon alle, niin kysynkin, miksi budjettikirjassa ei ole mitään varauksia perustettaviin virkoihin? Samoin kaipaisin myös tietoja investointivarauksista, joita tämä manööveri aiheuttaa. Emmehän voi olettaa, että sivistystoimi säästäessään tekee tekniselle puolelle, eli Kouvolan kaupungille, kesken vuotta ison laskun. Perusteluksi ei silloin kelpaa, että nämä ovat lakisääteisiä hommia, jotka on vain pakko suorittaa. Toivomuspontena on siis, että meille kerrottaisiin, onko tarkoituksena noudattaa budjettikirjaan merkittyjä teesejä, vai onko tiedossa jotain ihan muuta. Ja selvitys vielä seuraavaan valtuustoon.

Toivomuspontenani esitän vielä suoraan kaupunginjohtajalle, että hän huolehtisi, että Kouvolan päivähoidon järjestämistä koskevissa asioissa, kuten tarjouspyyntöjen jättäminen ja sopimustilanteet, asioista huolehtisi jokin muu taho kuin Kouvolan kaupungin päivähoidosta vastaava taho, joka myös tarjoaa kyseisiä palveluja. Toimi parantaisi palveluntarjoajan asemaa sekä mahdollistaisi sopimuksien tasapuolisen vertailun.

Esitän asiat toivomuspontena, jotta saisimme ajan tasalla olevaa tietoa päätöksenteon tueksi, jotta emme olisi sivistystoimen osalta Kouvolan Sanomien uutisoinnin varassa.