Kuntaliitoksesta potkua palvelutuotantoon

Seutukuntamme elinvoimaisuus riippuu paljolti kyvystämme tehdä päätöksiä lähitulevaisuudessa. Laki kunta- ja palvelurakenne uudistuksesta on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 alusta ja se on voimassa vuoden 2012 loppuun. Lain tarkoituksena on luoda elinvoimaisia ja vahvoja kuntia, jotka kykenevät huolehtimaan asukkaidensa hyvinvoinnista ja palveluiden saatavuudesta. Eli niitä samoja asioita, joista kunnat ovat pystyneet huolehtimaan aikaisemmin ja jotka ovat olleet meille itsestäänselvyyksiä. Kuntien poliittisille päättäjille on tulossa vaikeat ajat. Tähän asti on voitu vedota oman kunnan itsenäisyyteen ja kykyyn selvitä tulevista ongelmista. Mutta miten on tulevaisuudessa? Minusta on aika kyseenalaista kertoa hyvästä taloudesta, jos samalla haetaan valtiolta joka vuosi suurempaa pottia köyhäinavustusta ja oma palveluverkko ei toimi. Uskovatko kansalaiset enää poliitikkojen vakuutteluita, kun lähes joka kunta on supistamassa kouluverkkoaan ja perusterveydenhuolto takkuaa.

Monet päättävät poliitikot ovat tyrmänneet tähän asti kuntaliitokset vetoamalla syventyvän yhteistyön merkitykseen. Yhteistyö on tietenkin kaiken perusta, mutta on kuitenkin muistettava, että kuntien yhteistyö vaatii aina kuntien yhteisiä päätöksiä, lukuisia eri sopimuksia, yhteistyöelimiä ja lukemattomia määriä luottamuselinten ja viranhaltioiden kokouksia. Hallinnosta tulee liian moniportainen. Kukaan ei kohta tiedä kuka päättää ja mistä. Lisäksi voidaan ansaitusti kysyä jo tällä hetkellä; onko kunta itsenäinen, jos todellinen päätöksenteko siirretään kuntayhtymille ja liikelaitoksille?

Porkkana elinkelpoisen kunnan perustamisesta tarjotaan rahaa. Mikäli seutukuntamme kunnat lyövät viisaat päänsä yhteen ja perustavat tänne pohjoiseen kymenlaaksoon suurkunnan vuoden 2009 loppuun mennessä, saamme valtiolta yli 12 milj. euroa liitosrahoja. Raha ei tietenkään aina kaikkea ratkaise, mutta olisi tyhmää lykätä päätöksiä kauemmaksi ja menettää tuet ja liittyä kuitenkin yhteen, pakon edessä myöhemmin. Minusta alueemme kuntalaisilla on täysi oikeus odottaa päättäjiltään ennakkoluulottomia ratkaisuja tässä tilanteessa.

Kuntien onnistunut yhdistyminen merkitsee, että kunnan ja sen luottamushenkilöiden päätösvalta ja vaikutusmahdollisuudet kasvavat ja resurssit kohdennetaan tehokkaammin. Uudessa yhdistyneessä kunnassa valta ja vastuu ovat samoissa käsissä – kunnan demokraattisesti valituilla luottamusmiehillä.