Ratkaisun aika

Seutukuntamme elinvoimaisuus riippuu paljolti kyvystämme tehdä päätöksiä seutukuntamme puolesta. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 alusta ja se on voimassa vuoden 2012 loppuun. Lain tarkoituksena on luoda elinvoimaisia ja vahvoja kuntia, jotka kykenevät huolehtimaan asukkaidensa hyvinvoinnista ja palveluiden saatavuudesta. Eli niitä samoja asioita, joista kunnat ovat pystyneet huolehtimaan aikaisemmin ja jotka ovat olleet meille itsestäänselvyyksiä.

Monet päättävät poliitikot ovat tyrmänneet tähän asti kuntaliitokset vetoamalla syventyvän yhteistyön merkitykseen. Yhteistyö on tietenkin kaiken perusta, mutta on kuitenkin muistettava, että kuntien yhteistyö vaatii aina kuntien yhteisiä päätöksiä, lukuisia eri sopimuksia, yhteistyöelimiä ja lukemattomia määriä luottamuselinten ja viranhaltijoiden kokouksia. Hallinnosta tulee liian moniportainen. Kukaan ei kohta tiedä kuka päättää ja mistä. Lisäksi voidaan ansaitusti kysyä jo tällä hetkellä; onko kunta itsenäinen, jos päätöksentekoa siirretään vielä enemmässä määrin kuntayhtymille ja liikelaitoksille?

Porkkanana elinkelpoisen kunnan perustamisesta tarjotaan rahaa. Mikäli seutukuntamme kunnat lyövät viisaat päänsä yhteen ja perustavat tänne pohjoiseen Kymenlaaksoon suurkunnan vuoden 2009 loppuun mennessä, saamme valtiolta yli 12 milj. euroa liitosrahoja. Raha ei tietenkään aina kaikkea ratkaise, mutta olisi tyhmää lykätä päätöksiä kauemmaksi ja menettää tuet ja liittyä kuitenkin yhteen pakon edessä myöhemmin. Minusta alueemme kuntalaisilla on täysi oikeus odottaa päättäjiltään ennakkoluulottomia ratkaisuja tässä tilanteessa.

Kuntien onnistunut yhdistyminen merkitsee, että kunnan ja sen luottamushenkilöiden päätösvalta ja vaikutusmahdollisuudet kasvavat ja resurssit kohdennetaan tehokkaammin. Uudessa yhdistyneessä kunnassa valta ja vastuu ovat samoissa käsissä – kunnan demokraattisesti valituilla luottamusmiehillä.

Olenkin ilolla seurannut muutaman Kuusankoskelaisen vaikuttajan viimeaikaisia kannanottoja asiasta. He ovat uskaltautuneet selkeäsanaisesti asettua nyt yhden suurkunnan selvittämistyön kannalle, nähden sen tärkeyden seutukuntamme kehitykselle. Kouvola ei siis ole enää yksin asian kanssa.

Olenkin sitä mieltä, että näin vaalien alla, ei ehdokkaalta riitä hokema, ” vanhustenhuolto ja peruspalvelut on laitettava kuntoon”. Pitää olla myös selviä ehdotuksia sanojensa tueksi. Ei riitä hiljaa oleminen ja rukkasten keskellä seisominen. Joskus on myös toimittava! Kannatan suurkuntaa.