Onko rantarataselvitys todella tarpeellinen?

Tuoreen liikenne- ja viestintäministerin heti pestin alkuun osoittama kiinnostus rantaradan rakentamisen uudelleen tutkimisesta, on hämmentänyt osaa meitä Pohjois-Kymenlaakson edustajia. Mielestäni ihan aiheesta. Asioiden selvittäminen on sinänsä kannatettavaa, mutta tätä on tutkittu menneinä vuosina niin paljon, että aineistoa uudenlaisenkin päätöksen tekemiseen on jo vaikka millä mitalla.

Tilasin eduskunnan tietopalvelusta valmista materiaalia ratasuunnitelmista kaakkoiseen Suomeen. Sitä tuotiin minulle reilu sylillinen. Yhteistä näillä aikaisemmilla visioilla ja tutkimuksilla oli se, että rantarataa Helsingistä Kotkaan on pidetty aina melko kalliina vaihtoehtona. Ihmettelen jos rata nyt tai tulevaisuudessa osoittautuisi edulliseksi ja kannattavaksi hankkeeksi.

E-18 moottoritie saatiin hallitusohjelmaan ja se toteutuessaan nopeuttaisi matkaa Kotkasta Helsinkiin huomattavasti. Mistä tämä hoppu rantaradasta sitten tuli? Uskooko joku tosissaan, että jos matka Kotkasta Helsinkiin veisi autolla enää reilun tunnin, niin siitä huolimatta ihmiset haluaisivat maksaa kalliin junalipun. Ja onko radan varressa niin paljon käyttäjiä, että rakentaminen olisi taloudellisesti järkevää. Ympäristön kannalta joukkoliikenne toki on kannatettavaa. Voidaan myös kysyä, mitä hyötyä on itään suuntautuvalle rautatiekonttiliikenteelle uudesta rantaradasta? Eli mitä hyötyä on kontille, kun se menee eri reittiä rajan yli.

Uskonkin, että valmistuva Vuosaaren satama on se, joka tarvitsisi eniten uuden radan tuomaa lisäarvoa. Ei vähiten siksi, että valtio on jo nyt upottanut siihen sievoisen summan rahaa. Radan avulla se pystyisi kilpailemaan Kotkan ja Haminan satamien kanssa, sillä ovathan nämä satamat sijaintinsa ja suuruutensa vuoksi paremmassa asemassa Venäjälle suuntautuvan rahtiliikenteen suhteen. Kymenlaaksolaisena kansanedustajana haluaisin, että meidän oma rautatielogistiikkamme säilyttää kilpailuasemansa, joka on saavutettu hyvin pitkälti maakunnan kuntien omin panostuksin. Meille kouvolalaisille se taas on tärkeää myös siksi, että hyvinvointimme perustuu pitkälti juuri asemaamme rautatielogistisena risteyskaupunkina.

Tärkeintä mielestäni olisi tehdä kattava liikenteen kokonaisselvitys, jolloin metsä puilta olisi helpompi nähdä. Jo olemassa olevien tärkeiden tie- sekä rataosuuksien perusparantaminen olisi Kymenlaakson kannalta varmasti parempi vaihtoehto kuin uusien ratojen perään haikailu. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Kouvola-Kotka ja Kouvola-Lahti välisten tieosuuksien parantaminen, joista varsinkin toisella liikkuminen muistuttaa tätä nykyä lähestulkoon venäläistä rulettia.