Palomiehille lunta tupaan

Hallitus päätyi keskiviikkona iltakoulussaan siihen, että eläkeiän alentaminen palomiehiltä olisi ristiriidassa työurien yleisen pidentämisen kanssa. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten turvallisuudesta viis, kunhan kaupungissa asuvien ja työskentelevien ihmisten eläkeikä on kaikilla sama. Erona palomiesten kohdalla on kuitenkin se, että palomiehet eivät eläkeikäänsä koskaan saavuta. Eli palomiehille päätös on yhtä tyrmäävä kuin olisi eläkeiän poistaminen kokonaan ja kaikilta, töitä tehtäisiin niin kauan kuin terveys sallii. Poislukien tietysti keskustalaiset maanviljelijät, heidän täytyy päästä eläkkeelle 56 vuotiaana.

Päätös on tyrmäävä. Se on myös amatöörimäinen ja ontto perusteluissaan. Hallitus asetti selvitysmiehen tutkimaan mahdollisuuksia ohjata ikääntyviä palomiehiä muihin töihin, kuten hätäkeskuspäivystäjiksi. Tämä tarkoittaa pakkosiirtoa kunnallisilta liikelaitoksilta Valtiolle töihin. Hallitus aikoo siis aloittaa siirrot toiselta työantajalta toiselle. Myönnettäköön, että tällä tavalla poistuu kyllä koko yhteiskunnalta työnkohtaanto-ongelma, mutta soveltuuko se suomalaiseen sopimusyhteiskuntaan, on eri asia. Vai miltä tuntuu ajatus, että siirretään ikäihmisiä kuntonsa mukaisiin hommiin niin kauan, että kaikki ovat töissä esim. kaupungin kirjastossa tai museovahtimestareina.

Palomiesten eläkeiän alentaminen aiheuttaisi siis muka paineita alentaa sitä muiltakin ammattiryhmiltä, ja se ei hallituksen mukaan käy. Uskooko hallitus nyt, että muut ammattiryhmät katsovat kiltisti vierestä kun yhden ammattiryhmän työntekijöitä aletaan siirtämään muualle töihin, ilman että, heillä olisi pelko että tätä käytäntöä aletaan soveltamaan myös muihin ammattiryhmiin.

Lisäksi perusteltiin, että ” Hallitus ei hyväksy lähtökohdaksi, että raskaissa töissä työelämään liittyvät ongelmat olisivat korjattavissa eläkeikää alentamalla. Työn rasittavuutta voidaan vähentää kunnissa muun muassa miettimällä työaikoja uusiksi ja kehittämällä kuntoutusta ja työsuojelua.” Kukahan kertoisi pääministeri Vanhaselle, että kunnallinen palolaitos on enää Helsingissä, muut ovat alueellisia liikelaitoksia. Nämä ” raskaissa töissä liittyvät ongelmat ” on kyllä maanviljelijöiltä kyetty ratkaisemaan yksilöllisesti. Kaupunkilaisista ei siis niin väliä…

Tuntuu myös hieman kummalliselta päätös, jossa päätetään palomiesten oikea eläkeikä ja samalla suositellaan heidän siirtämistä ennen eläkeikää muihin töihin. Eli myönnetään asian mahdottomuus, mutta toimitaan silti järjen vastaisesti.

Palomiesten työturvallisuudesta tai kaupunkikeskuksissa asuvien ihmisten turvallisuudesta ei kanneta nyt siis huolta. Palokuntien toimintavalmius tietenkin laskee päätöksen myötä ja palokuolemien määrä tulevaisuudessa nousee. Sisäasianministeriön kansliapäällikkö Sirpa Viljanen taannoin kertoi ministeriön olevan tietoinen siitä tosiasiasta, että suomalaisten voimakas ikääntyminen aiheuttaa arvioiden mukaan 20 – 30 prosentin nousun erillaisiin onnettomuuksiin. Tätäkö me suomalaiset haluamme. Onko eläkeiän harmonisointi näin tärkeä asia.

Pääministeri Vanhanen on profiloitunut eläkekysymyksissä ja osoittanut siinä pääsääntöisesti suoraryhtisyyttä. Mikäli palomiesten asiaan ei saada muutosta, oletan hänen myös oikaisevan maanviljelijöiden oman yksilöidyn eläkeiän ja nostavan sen 56 vuodesta 65 vuoteen. Perusteluina käy tämän palomiesten eläkeikää koskevan päätöksen perustelut. Ne jopa sopivat maanviljelijöille paremmin kuin palomiehille. ” Tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa ikääntyneitä maanviljelijöitä tilan muihin töihin.”