Tasapuolinen veroratkaisu kaupoille ja ravintoloille

Ruuan arvonlisän alentamisesta syntynyt kiista osoittaa, kuinka eri tavalla hallituspuolueet ajattelevat tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Siinä missä Kokoomus suhteuttaisi toimet heikentyneen talous- ja työllisyystilanteen mukaan, pitää Keskusta itsepintaisesti kiinni viljelijöille eli pääkannattajajoukolleen antamastaan lupauksesta. Siitä huolimatta, että olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet.

 

Kokoomus haluaa olla luomatta sietämätöntä kilpailutilannetta ravintolayrittäjien ja kauppojen kesken sekä samalla toimia työllisyyden parantamiseksi. Jos ravintolat maksavat tulevaisuudessa myymästään ruuasta veroa 10 % enemmän veroa, vääristyy kilpailu kovasti. Tilanne johtaa myös siihen, että erilaiset tavat kiertää suurempaa arvonlisäveroa saavat aivan uudet mittakaavat. Uskon, että Keskustan kannattajatkin ymmärtävät, ettei näin eriarvoistava ja huonosti ajoitettu toimi ole järkevää. Pelko poliittisen uskottavuuden häviämisestä on mielestäni turhaa, kun tekee perusteltuja ja hyväksyttäviä päätöksiä.

 

Ruuan arvonlisäveron laskeminen niin kaupoilta kuin ravintoloilta 14 % olisi oikeudenmukaista sekä vallitsevan taloudellisen tilanteen huomioivaa. Lisäksi on arvioitu, että tasaratkaisu toisi noin 8000 uutta työpaikkaa ravintola-alalle. Sanonta, että ”työ on parasta sosiaaliturvaa”, on juuri nyt ajankohtainen. Työllisyyttä edistävät keinot on asetettava etusijalle. Hallitusohjelmaa on myös pakko voida tarkistaa kesken kauden jos toimintaympäristö muuttuu. Onhan näin jo tehty muidenkin asioiden kohdalla.