Kouvolan kuntaliitos oli oikea ratkaisu

Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemen mielestä Kouvolan kuntaliitoksen onnistuminen nähdään vasta sitten, kun selviää pystytäänkö lunastamaan lupaukset lähipalveluiden säilymisestä entisellään.  Mari Kiviniemi on väärässä. Ei ole mitenkään perusteltua, että kuntaliitoksessa pitäisi säilyttää kaikki vanha ja samalla luoda uusia palveluita niitä tarvitseville. Kouvolan kuntauudistuksen onnistuminen riippuu täysin siitä, kuinka nopeasti uusi Kouvola kykenee uudistamaan palveluverkkonsa uuden kunnan tarpeita vastaamaan.

Kiviniemi esitti myös näkemyksen, että Kouvolan kuntaliitokseen olisi vanhoja kuntia pakotettu mukaan. Jälleen väärin, kaikki kunnat tulivat mukaan omien valtuustojensa päätösten aikaansaannoksina. Ainoa joka pakotti johonkin, oli seutukuntamme kehityskäyrä, joka näytti pitkää miinusta. Vanhat kunnat velkaantuivat ja kurjistuivat ilman, että suuntaan tai vauhtiin pystyttiin oleellisesti vaikuttamaan. Ainoa lohtu oli, että Kotkalla on enemmän velkaa.

Ihmettelen myös edustaja Tossavaisen toimintaa eduskunnassa. Kouvolan kuntaliitoksen jatkuva haukkuminen ei auta seutukuntamme ylös nostamisessa. Kuntaliitoksen edut tulevat esiin viiveellä, koska laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta niin velvoittaa.  Jatkuva haukkuminen vahingoittaa koko seutukuntaa ja vaikeuttaa niiden tahojen toimia, jotka asioille jotain haluavat tehdä.

Kouvolassa on kuntaliitoksen jälkeen tehty oikeita toimia. Niiden vaikutukset näkyvät vuosien päästä. Toimintatavat muuttuvat, jotta pystymme hyödyntämään kaupungin henkilöstön eläköitymisen mahdollisimman hyvin. Nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen minkälainen kotikaupunki meillä on tulevaisuudessa.

Tulevien sukupolvien kannalta katsottuna tekemämme ratkaisut ovat reiluja. Ilman nyt tehtyjä päätöksiä lapsemme maksaisivat tulevaisuudessa huomattavasti korkeampaa kuntaveroa palveluiden ylläpitämiseksi samalla kun työeläkemaksut ja muut verot nousevat. Jos me emme nyt osaa säästää tai uskalla tehdä päätöksiä, ei tulevilla sukupolvilla ole mistä säästää.