Kankaan Koulu

Maanantaisen (4.11) kaupunginhallituksen yksi päätös oli lopettaa Kankaan koulu ja sijoittaa kaikki 260 oppilasta Mansikka-ahon ja Kaunisnurmen kouluihin. Sinänsä jo tuttu ja varsin valitettava päätös, oppilasmäärät pienenevät ja pelkkiä seiniä ei kannata pitää opetusta varten pystyssä. Äänestin kuitenkin Kankaan koulun lopettamista vastaan, koska siitä saatavat säästöt saattavat hävitä seuraavan päätöksen mukana.

Kankaan koulu on suojeltavien rakennusten listalla. Kankaan Koulun kohdalla se tarkoittaa sitä, että koulun ulkoasulle ei saa tehdä muutostöitä, eikä mahdollinen uusi käyttö saa museoviraston mukaan vahingoittaa koulun arvoja. Museoviraston mukaan rakennushistorian näkökulmasta tontin rakennukset ovat merkittäviä sekä kouluarkkitehtuurin että myös kaupunkikuvan kannalta.

Oleellista asian järkevän ratkaisun kannalta on, kuinka paljon mahdolliset sisätiloissa tehtävät muutostyöt tulevat maksamaan Kouvolan kaupungille, jos ottaisimme rakennuksen johonkin muuhun omaan käyttöön? Tosiasia on, että näin keskeisellä paikalla olevan kulttuurihistoriallisen ja käyttökuntoisen rakennuksen pitäminen tyhjänä on myös eräänlaista hulluutta ja saa päätöksenteon näyttämään lyhytjänteiseltä. Tiedusteltuani mahdollisen investoinnin suuruutta muutostöiden osalta, sain kuulla, että karkea hinta-arvio remontista olisi noin 3,5 – 4 miljoonaa euroa, ilman mitään pröystäilyä.

On selvää, että jollain aikavälillä keskustan kouluverkkoon joudutaan tekemään muutoksia. Olisinkin toivonut hieman kokonaisvaltaisempaa tutkiskelua, eli kouluverkkoselvitystä, johon otetaan mukaan kaikki kustannukset joita tekemämme muutokset tulevat aiheuttamaan Kouvolan kaupungille. 

Muutokset kouluverkkoon ovat aina kipeitä ja tunteita herättäviä. Näin oli myös edellisellä kerralla kun kouluverkkoon muutoksia tehtiin, silloin enemmänkin yhdistämällä pieniä kouluja toisiinsa. Kipeämmäksi asian tekee jos muutoksen perusteena pidetyt säästöt valuvat hukkaan. Tiedän, että säästöjä kertyy nyt yhdelle toimialalle, eli koulutoimelle, mutta jos ne häviävät kymmenkertaisesti toisella toimialalla, on Kouvola ja kouvolalaiset häviäjiä.

Saatujen selvitysten mukaan Kankaan koulusta siirrettävät lapset mahtuvat muihin keskustan alueen kouluihin. Siirtymätaipaleetkaan eivät laskelmien mukaan ole kaupunkialueella kovin suuria. Nähtäväksi kuitenkin jää kuinka hyvin valtuutetuille annetut selvitykset pitävät paikkansa ja kuinka paljon niissä on ollut poliittista tarkoituksenmukaisuutta. Onhan kyseessä Kouvolan keskustan alue, alue jossa oppilaskato ei ole tähänkään asti edennyt suunnitelmien mukaan.

Ainoa keino saada tehty päätös näyttämään edes jollakin tavalla hyvältä olisi myydä rakennus tai saada pitkä vuokrasopimus yksityisen toimijan kanssa. Vuokrasopimus joka peittää tehdyt investointikulut ja tuo kaupungille tuloja.  Muussa tapauksessa tehty päätös maksaa kouvolalaisille veronmaksajille ja paljon. Kuinka paljon rakennuksella olisi ottajia, on vielä kartoittamatta. Asia, joka tässä vaiheessa olisi pitänyt olla jo tehty.

Jari Larikka (kok)