Parik-säätiö tuottaa laadukkaita työllistämispalveluita

etusivu-palat_01Kouvola ja Kuusankoski perustivat 2001 yhteistyökumppaneidensa kanssa Parik-säätiön tuottamaan laadukkaita työllistämispalveluita Kouvola-Kuusankoski alueelle. Vuosia sitten oli mahdollista panostaa alueen työllistämispalveluihin ilman, että EU:n lainsäädäntö siihen puuttuisi. Nyt kuitenkin lainsäädännön muututtua myös Parik-säätiön toimintamallin on muututtava, tarve tuottaa laadukkaita ja monipuolisia työllistämispalveluita ei ole hävinnyt mihinkään.

Olen huomannut, että joidenkin on vaikea hyväksyä sitä, että Kouvolan kaupungin luottamusmiehet puolustavat Kouvolan kaupungin lähes 100% omistaman Parik-säätiön tuottamia palveluita. Siihen on kuitenkin omat painavat syynsä. Parik-säätiö on asemoitunut osaksi Kouvolan palveluketjua rakentaen toimintansa osoitettujen tarpeiden toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Aiheellinen pelko myös on, että markkinaehtoisen kilpailun myötä laatu kärsisi, vaikuttavuus ja asiakastyytyväisyys laskisivat ja että ne siirtyisivät suurten kansainvälisten toimijoiden hallintaan. Aivan kuten Fortumin Caruna kaupoissa kävi. Häviäjinä olisivat tuolloin kaikkein vaativin asiakaskunta ja alueemme veronmaksajat.

On totta, että Kouvolan kaupunki maksaa kuntouttavasta työtoiminnasta ja työvalmennuksesta enemmän omana toimintana kuin halvin markkinoilla oleva palveluntarjoaja tarjoaa. Kun panostetaan laatuun ja vaikuttavuuteen, niin se maksaa, mutta kouvolalaiset asiakkaat hyötyvät siitä. Työvalmennusta ei toteuteta tuotannontekijän näkökulmasta, vaan työn tekeminen on väline kuntoutumiseen.

Sanoin KS:n haastattelussa, että Parik-säätiön toimintaa ei voi verrata pienten kahvitupien toimintaan. En tarkoittanut sillä mitään erityistä toimijaa, vaan käytin ”kahvitupaa” kielikuvana kuvatakseni eri toimijoiden tuottamien palveluiden eroja.

Ero Kim Hyppösen edustaman Kymijoen nuorisoyhdistyksen tarjoamien palveluiden ja Parik-säätiön tuottamien palveluiden välillä on huikea. Eroa on toki hinnallisesti, kuten myös Hyppönen on todennut, mutta myös palveluiden laadun kuin sisällön suhteen.

Mikäli epäilette kirjoittamani sanoman sisältöä, niin käykää tutustumassa molempien palveluntuottajien verkkosivuihin. Erot ovat sieltä helposti havaittavissa. Parik tuottaa palveluita, joiden palvelunkuvaukset ovat niin vaativia, että alueemme muut toimijat eivät niitä pysty tuottamaan.

Kouvolan kaupunki tukee Parik-säätiön lisäksi lukuisia eri tukityöllistävän alan toimijoita. Uskon, että kaikille näille kolmannen sektorin toimijoille on kysyntää ja kaikki ovat tarpeellisia. Asia on tärkeä, eikä meillä ole varaa antaa riitelyn sotkea asioita. Mielestäni on edelleen perusteltua tuottaa laadukkaita työllistämispalveluita myös kaikkein vaativimmalle asiakaskunnalle.