Kouvolaa imuroidaan Kotkaan urakalla

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusesitys terveydenhuollon järjestämisestä on Kouvolalle kylmää kyytiä. Näillä näkymin se lopettaa yöpäivystyksen seutukunnaltamme ja kouvolalaisten hätätilapotilaiden hoito suoritetaan tulevaisuudessa pakettiautoissa Kouvolan ja Kotkan välillä.

Huoli potilasturvallisuudesta, työpaikoista ja alueen vetovoimaisuudesta on Kouvolassa yhteinen. Päätös tarkoittaa myös ennennäkemättömän suurta tulonsiirtoa työpaikkojen menetysten, terveyspalveluiden ja investointien siirtyessä Kouvolasta Kotkaan. Kouvolasta imuroidaan kymmeniä miljoonia euroja Kotkaan.

Kouvolan pitäisi neuvotella työnjaosta Kotkan kanssa. Näin on ministeri Rehula meitä ohjeistanut. Samaa sanomaa toistavat meille myös ministeri Lindström ja edustaja Pakkanen.

Ajatus on kaunis, mutta miksi ministeri Rehula ei ollut itse valmis päättämään asiaa jo asetuksen luonnosvaiheessa? Perusteet siihen olivat ja ovat edelleen vahvat. Miksi Kouvola ei Rehulan papereissa toimi 24/7 päivystyksellä, kuten monet Kouvolaa pienemmät paikkakunnat?

Rehula ulkoisti itsensä ministerinä päätöksenteosta, kun huomasi, että ratkaisusta tulee vaikea, kallis ja kansalaisia eriarvoistava. Ja kun huomasi, että päivystysasetus esitetyn muotoisena toteutuessaan tulee lisäksi aiheuttamaan suoraan ja välillisesti kuolemantapauksia.

Kouvola on pulassa asetusluonnoksen kanssa. Ihmettelen vielä tätä vaatimusta yhteisestä näkemyksestä. Miten kouvolalainen edunvalvoja voisi koskaan olla samaa mieltä siitä, että menettäisimme yöllisen 24/7 yhteispäivystyksen ja samalla sallisimme näin suuren eriarvoisuuden toteutua? Minä en ainakaan laita nimeäni vain solidaarisuudesta sopimukseen, jossa Kouvolan terveydenhuolto tuhotaan.

Carean toimitusjohtaja Niiranen on jo ilmoittanut, että asetusluonnos on neuvotteluiden pohjana. Tämä on helppo toteuttaa, olihan hänellä esitys tehtäväjaosta valmiina jo pari viikkoa ennen asetuksen julkistamista. Sisältö oli suoraan asetusluonnoksesta, mitään ei tarvitse muuttaa. Valitettavasti se ei toteuta tehtäväänsä tasavertaisten palveluiden tuottamisesta alueellamme, kuten pitäisi.

Vaikea on lisäksi uskoa, että etelän kuntien tahtotila olisi kovin erilainen Carean johdon kanssa, tällaista lottovoittoa ei valtiovallan taholta joka päivä syliin putoa. Eri asia on, mitä tämä Kouvolan murjominen tarkoittaa kaikelle muulle yhteistyölle ja maakunnalle.

Kouvolaa ei pidä syyllistää siitä, ettei se ei ole tyytyväinen asetusluonnokseen. Inhimillisesti ja järjellisesti katsoen tilanne on sietämätön. Kouvolaa rangaistaan, vaikka juuri Kouvola on toteuttanut valtiovallan toiveet kuntaliitoksista, soteintegraatiosta, toimintojen keskittämisestä ja kestävyysvajeen hillitsemisestä.

Luonnos heikentäisi terveyspalveluitamme ennätyksellisen paljon. Emme ole tyytyväisiä ja kerromme sen. Jos joku siitä loukkaantuu, niin kannattaa katsoa peiliin. Siinä missä muualla palvelut paranevat, Kouvolassa valtiovallan toimesta terveyspalvelut suunnitellusti heikkenevät.