Valtuutettu Tähtisen (sd) vaihtoehtoinen Fakta

1098118_332930553510797_1884399252_n

Valtuutettu Tähtinen suomii minua valheellisin sanakääntein ja väittein omassa mielipidekirjoituksessaan (KS 27.1). Jos Tähtisen kirjoituksen oli tarkoitus olla informatiivinen, niin hän epäonnistuu täysin. Tähtinen kompastelee totuuden kanssa sen verran pahasti, että kyseessä lienee tahallista väärinymmärtämistä ja aiheetonta panettelua jopa normaalia enemmän.

Tähtinen väittää minun ja Lauri Lamminmäen tyrmänneen Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa hänen esityksensä varauksesta arvopapereiden ostamiseksi. Tosiasiassa Tähtisen esitys raukesi, koska kukaan valtuuston jäsenistä ei kannattanut hänen esitystään. Koko muu valtuusto Tähtinen pois lukien ymmärsi, että yhtiön mitätöidessä ostamansa osakkeet Kouvolan suhteellinen omistusosuus nousisi ilman, että siihen tarvitsee kaupungin laittaa rahaa kiinni.

Tähtisen esitys oli Kouvolan kaupungin etujen vastainen ja kallis. Siksi se ei menestynyt valtuuston kokouksessa. Asiaa ei kaatanut Larikka tai Lamminmäki, vaan terve ajattelu.

Tähtinen lisäksi kirjoitti, että ”saamansa tiedon mukaan”, Larikka olisi neuvotellut KSOY: n osakkeille korkeamman hinnan. Tapa kirjoittaa, ”saamansa tiedon mukaan”, on yleisesti käytetty, kun halutaan solvata toista osapuolta, harhauttaa tai kertoa muunneltua totuutta, muka vedoten lähdekritiikkiin.

Tähtinen väittää minun siis neuvotelleen KSOY:n osakkeelle korkeamman hinnan. Kiitän Anssia luottamuksesta, mutta minun ei ole mahdollista siitä neuvotella. En kuulu kyseisen yhtiön hallitukseen tai johtoon.

Yhtiön kohonneesta osakkeen hinnasta uutisoi ensimmäisenä Kotka, saatuaan vapailta markkinoilta tarjouksen omista osakkeistaan. Lopulta yhtiön osakkeen hinnanmäärittely kuuluu vain yhtiön toimivalle johdolle, osakkeen omistajalle ja mahdolliselle kauppakumppanille.

Olen vastustanut KSOY:n omien osakkeiden ostamista itselle yhtiötä velkaannuttamalla. Olen pitänyt järkevämpänä, että kauppa tehtäisiin normaaliin tapaan, jossa ulkopuolinen taho ostaa osakkeet. En siis pidä järkevänä, että yhtiö velkaantuu ostamalla omia osakkeitaan. Laskun tämän kaltaisesta veivaamisesta maksaisi aina yhtiön oma asiakas. Maksumieheksi joutuisivat aina myös omistajat, (Kouvolan kaupunki) osingonmaksukyvyn heiketessä.

Tähtinen olisi voinut vastata varsin helposti, tosiasioihin pureutuen Kari Taskisen (kok) yleisönosasto kirjoituksen (KS 24.1) spekulaatioihin valtuuston puheenjohtaja Harri Helmisen ja valtuutettu Kimmo Jokirannan jääviydestä KSOY:n osakekaupoissa. Tähtinen valitsi kuitenkin toisin – kuten aina. Vaihtoehtoinen Fakta on Tähtiselle politiikan arkipäivää.