Tahallista väärinymmärtämistä ja ymmärtämättömyyttä

DSC_1712Kari Valen (sd) kirjoitti yleisönosastolle (31.12.2016) mielipidekirjoituksen, jossa hän moitti minun kaupunginhallituksen puheenjohtajana haittaavan Kotkan ja Kouvolan välisiä soteneuvotteluita. Ymmärrän Valenin (sd) poliittisen tarkoituksenmukaisuuden kirjoituksessa, mutta kirjoituksessa ymmärtämättömyys asioiden oikeasta tilasta ja väärinymmärtämisen taito kilpailivat siinä määrin keskenään, että on syytä korjata suurimmat asiavirheet.

Yhteisyritys yksityisen palvelutuottajan kanssa ei ollut minun juonimani diili, vaan on Kouvolan kaupunginvaltuuston päättämä varasuunnitelma siltä varalta, että valtiovallan säätämät lait ja asetukset hävittävät julkiset erikoissairaanhoidon palvelut ja päivystyksen Kouvolasta.

Asian valmistelun jatkamista vastustivat Valenin ohella koko demareiden valtuustoryhmä, mutta valtuuston enemmistö päätti, että Kouvolalla pitää olla varasuunnitelma palveluiden säilyttämiseksi.

Myös Valenin käsitys siitä, että halvaannuttaisin Kotkan ja Kouvolan välisiä neuvotteluita, on yksiselitteisesti väärä. Neuvotteluita käydään ministeri Rehulan ohjeistuksen mukaisesti maakunnallisessa Sotetyöryhmässä. Ei siis enää sairaanhoitopiiri Carean tai Kouvolan ja Kotkan kesken.

Eli en tiedä mitä Kari Valen on ymmärtänyt käymistään keskusteluista ”valtuustossa edustettuna olevien puolueen edustajien kanssa”, mutta tiedän, että hänen tekemänsä johtopäätökset ovat virheelliset.

Olen Valenin kanssa samaa mieltä siitä, että Kouvola tarvitsee julkisen puolen erikoissairaanhoidon palveluita ja ympärivuorokautisen päivystyksen, mutta tällä hetkellä valmisteilla olevat lait tulevat sen käytännössä estämään. Päinvastoin kuin Valen ajattelee, minun tulee tämä tosiasia ottaa huomioon.

Eli muuttuuko Kouvolan tilanne paremmaksi passiivisesti odottelemalla? Eikö poliittisten päättäjien tule yrittää varmistaa palveluiden säilyminen Kouvolassa? Mikä on se Kari Valenin tai kouvolalaisten asukkaiden etu, jos annamme palvelut suosiolla pois?

Emme myöskään voi Kouvolassa lykätä maakunnallista valmistelua Valenin tapaan siinä uskossa, että maan hallitus kaatuu ja sen mukana pitkään suunniteltu Sote ei toteudu. Maakuntauudistuksen vastustaminen poliittisin vaikuttimin Valenia mukaillen ei siis veisi Kouvolan asiaa eteenpäin.

Kouvolan maakunnan suurimpana kaupunkina tulee olla edelleen etujoukoissa suunniteltaessa maakunnallista itsehallintoa. Yksi osa tätä suurta suunnitelmaa on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että uudistus koettelee koko Kymenlaakson maakuntaa terveydenhuollon palveluita karsivasti.

Lähtökohdat päätöksentekoon eivät siis ole mairittelevat. Olisi kuitenkin vahinko, jos alkaisimme kehittämisen sijaan syyttelemään toisiamme. Aihetta siihen olisi varmaan paljonkin, mutta uudistus menee eteenpäin ja siihen kannattaa pyrkiä vaikuttamaan siellä, missä siihen on mahdollisuus. Tahallisella väärin ymmärtämisellä ja poliittisella propagandalla ei Kouvolan tai maakunnan asemaa paranneta.