Luottamus Careaan horjuu

DSC_1712Kouvolan Sanomat uutisoi, että sairaanhoitopiiri Carean toimitusjohtaja Annikki Niiraselta tuli yllätysesitys sairaalainvestointien yhdistämiseksi. Niiranen oli vastoin tehtyä sopimusta erottanut Koksin laajennuksen yhteisesti suunnitellusta investointilupahakemuksesta erilleen. Hänen tarkoituksenaan oli aloittaa Koksin investointi heti ja siirtää Kouvolan investoinnit tulevaan syksyyn. Eli hamaan tulevaisuuteen.

Valitettavasti kyse ei ole yllätyksestä. Sama toimintatapa on ollut vallalla Carean johdossa jo pitkään. Ensin sovitaan yhteisesti maakunnan menettelytavoista ja sen jälkeen muutetaan esitystä virkamiesten tai muun johdon toimesta.

Oma huomioni kiinnittyy enemmän menettelytapaan kuin itse kieroon käytäntöön. Saimme Carean kokouksen esityslistan vasta 30.1 pidettävän kaupunginhallituksen kokouksen alkuun. Tässä vaiheessa esityslista ei ollut vielä saapunut edes Carean hallituksen jäsenille. Carean kokouksen oli määrä alkaa seuraavana aamuna.

Kyse ei ole mistään pienestä yksityiskohdasta, vaan suuren luokan pimityksestä. Tarkoitus oli, että Kouvolan kaupunginhallitukselle ei jäisi aikaa reagoida asiaan ja ohjeistaa kokousedustajiaan.

Kouvolan jättäminen nyt pois investointianomuksesta saattaisi poistaa Kouvolan hakemuksen kokonaan niiden sairaalakiinteistöjen listalta, jotka saavat ministeriöltä luvan rakentamiseen. Kaupunginhallitus uusi vaatimuksensa yhdestä ja yhteisestä investointihakemuksesta, joka olisi hyväksyttävä Kouvolan kaupunginhallituksessa ennen eteenpäin lähettämistä.

Luottamusta ei ole enää muunlaiseen toimintamalliin.

Kouvolassa joudutaan tarkasti miettimään, mitkä ovat parhaat tavat järjestää uskottavasti terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessa. Meidän on ehkä valittava tulevaisuuden yhteistyökumppanimme uudelleen.

Ihmettelen, että tässä tilanteessa yhteistoimintamme kivijalkaa yritetään Carean taholta alin omaan murentaa kyseenalaisilla menettelytavoilla. Kuinka kauan maakunnan päättäjät ovat valmiita luottamaan tämän kaltaiseen asioiden valmisteluun Careassa? Nauttiiko Carean johto omistajakuntien luottamusta?