Yhdessä hyvä Kouvola – 4 tärkeää teesiäni

Hyvä elämä Kouvolassa edellyttää edelleen rohkeaa uudistumista, määrätietoista työtä ja yhteen hiileen puhaltamista. Mielestäni asukaslähtöinen uudistuminen on uuden Kouvolan menestymisen elinehto.

Itselleni tärkeä asia on, että sitoudumme siihen, että rohkeasti uudistamme palveluverkkoamme vastaamaan alueemme palveluntarvetta. Uudistuksia ei saa kustantaa nostamalla kuntaveroprosenttia, vaan talouden tasapainottaminen pitää tapahtua vastuullisten päätösten kautta.

Toisena Kouvolan kehityksen kannalta tärkeänä asiakohtana on, että tehdyt elinvoimaa lisäävät investointipäätökset toteutetaan sovitusti. Matkakeskuksen rakentaminen, KymiRing, Ratamo, RRT, ydinkeskustan remontti sekä Kimolan kanava ovat meille tärkeitä kehityshankkeita.

Edelliseen voisi vielä lisätä, että kerran päätetyt asiat tulisi viedä sovitusti päätökseen, eikä jäätäisi jahkailemaan ja vesittämään niitä. Siihen meillä ei ole varaa.

Kolmantena, mutta ei vähäisimpänä on maakunnallinen edunvalvonta. Terveydenhuollon uudistuksen edetessä on Kouvolalle tullut varsin selväksi, että palveluitamme ollaan siirtämässä isolla kädellä Kotkaan. Työnjakoneuvotteluja on käyty kohta jo puolitoista vuotta ja orastavaa sopua on löytynyt.

Kouvolalle elintärkeät 24/7 -päivystyspalvelut on luvattu säilyttää akuuttilääketieteen päivystyksen palveluina, paikalle saatavalla takapäivystäjällä. Erityisesti meidän tulee pitää huolta siitä, että tämä luvattu ”paikalle saatava takapäivystys” säilyy suunnitelmissa muuttumattomana.

Olen maakunnan yhteisissä suunnittelukokouksissa kiinnittänyt huomiota siihen, että lähes aina tämä paikalle saatavuus on asiakirjoista ja esityslistoista pudonnut pois. Ilman sitä Kouvolan ei kannata olla mukana koko keskittämisessä, niin paljon sillä on merkitystä palveluiden laatuun ja saatavuuteen.

Demokratian toteutumiseen ja tiedon kulkuun on kiinnitetty paljon huomiota vaaleja edeltäneissä paneeleissa ja keskusteluissa. Tietoa kaivataan ja vaaditaan. Uusi Kouvola on laaja kaupunki ja meillä useita erikokoisia ja erilaisia kylätaajamia ja kaupunkimaisia keskuksia.

Demokratian toteutumiseen ja tiedon levittämiseen on mielestäni yksi yksinkertainen ja simppeli keino. Valtuutettujen parempi osallistuminen julkisudessa käytäviin keskusteluihin lisäisi tietoutta asioiden hoidosta ja sen hetkisestä tilasta. Blokit, Twitter, Facebook ja muut sosiaalisen median keskustelukerhot tulisi olla valtuutetun työkalupakissa automaattisesti. Digitalisaation ja osallisuuden lisääntyminen lisäisi samalla myös avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Olemme saaneet kuluneella valtuustokaudella paljon hyvää aikaan. Talous on tasapainottumassa ja yhteinen tavoite kaupunkiorganisaation kaventamisesta on myös onnistunut. Työ on kuitenkin vielä kesken, uutta ja parempaa tekemistä tarvitaan. Tehdään yhdessä, ei yksi tai pienissä kuppikunnissa.

Tervetuloa rakentamaan aktiivisten ihmisten Kouvolaa!