Kieroa peliä nimettömiltä politikoilta

Valmistautuminen aamun golfkierrokseen Pärnussa hieman häiriintyi, kun luin aamun paikallislehden ja siinä olleet väitteet. Toimittaja Rönkön mukaan Kouvolan kokoomus on muiden suurten ryhmien mielestä hajanainen ja riitaisa.

Koko jutussa ei ole kysymys kokoomuksen hajanaisuudesta, vaan perusopetuksen kehittämisen linjauksista. Ja jotta kokoomus saadaan näyttämään huonolta julkisuudessa, täytyy näiden muiden ryhmien pääpolitrukkien antaa nimettöminä lausuntoja kokoomuksesta.

Syy tähän asiaan on yksinkertainen. Kokoomus ei ole samoilla linjoilla keskustan ja demareiden kanssa kouluverkosta. Oman käsitykseni mukaan meillä kokoomuksessa tukeudutaan kouluverkon kehittämisessä asiantuntijalausuntoon, joka tehtiin heti valtuustokauden alussa.

Tästä syystä emme ole olleet tervetulleita ”epävirallisiin” kokouksiinkaan. Siellä kun halutaan asiantuntijalausunnot unohtaa ja käyttää poliittista älykkyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta päätettäessä kouluverkosta. Tämä poliittisen ohjauksen antaminen ennen virkamiesvalmistelua ei mielestäni kuulu tähän päivään. Valtuutetuilla tulee olla oikeus saada tietää, mikä on paras vaihtoehto asiantuntijoiden mielestä. Ja vasta sen jälkeen valtuutetut saavat sotkea asiat valtuustossa.

Tämä nimettömänä pysyvä poliittinen delegaatio, joka näitä lausuntoja antaa kokoomuksesta, runttasi läpi viimeksi omien palkkioidensa korotukset. Nyt he ovat sotkemassa kouluverkkoasiat ja syylliseksi eripuraan pitää saada kokoomus. Huoleni esitän edelleen talouden puolesta, salaisilla ja epävirallisilla kokouksilla ei Kouvolan etua ajeta.

Lopuksi haluan kiittää toimittaja Rönkköä. Valitettavasti en päässyt vastaamaan soittoosi. Valitettavasti, koska jutusta olisi tullut varmuudella parempi. Olisihan jutussa ollut silloin toinen henkilö, joka olisi uskaltanut esiintyä omalla nimellään. Nyt juttu tehtiin huhupuheiden ja ilkeämielisten kuiskailujen perusteella.

En tiedä huomasiko kukaan lehteä lukiessaan, että yksikään kokoomuksen arvostelija ei uskaltanut esiintyä omalla nimellään maakuntalehdessämme. Humoristista asiassa on se, että valheellisten väitteiden takana on samoja valtuutettuja, jotka julistivat uuden ajan alkaneen kouvolalaisessa politiikassa.