Kouvolan oma perikato

Kouvolan kaupunginhallitus lisäsi äänestyksen jälkeen Kouvolan kaupungin menoja vuosien 2021 – 2024 talousarviokehykseen 7,5 miljoonaa euroa. Ainoastaan Kokoomus vastusti menolisäyksiä ja niiden tuomaa veronkorotuspainetta. Kokoomus olisi mieluummin toteuttanut suunnitellut rakenneuudistukset kuin kurittanut kouvolalaisia verokorotuksilla.

Demarit ja Keskusta ovat tämän veronkorotuksen pääarkkitehdit. Veronkorotus on heille helpoin tapa jättää tekemättä vaikeita ratkaisuja. Korotuspaineeksi on arvioitu 0,75 %-yksikköä, mutta todellisuus on varmasti paljon karumpi.

Kaiken lisäksi suunniteltu veronkorotus astuisi voimaan vasta seuraavalla valtuustokaudella 2022, mikä on melkoista vastuunpakoilua. Ei riitä, että tehdään velttoja päätöksiä, vaan lähetetään siitä vielä lasku seuraavalle valtuustolle.

Omien palkkioiden korottamisessa valtuustokauden alussa ei ollut mitään ongelmaa. Toivottavaa tietysti olisi, että sama tarmokkuus olisi periytynyt talouden ongelmien selvittämiseksi.

Erikoista on myös se, että lehtitietojen mukaan veronkorotusasiaa ei oltu käyty läpi demareiden valtuustoryhmässä, vaan korotus hyväksyttiin jossain muualla ja pienemmässä kaveriporukassa.

Näin ei voi jatkua, sen ymmärtää varmasti suurin osa kouvolalaisista. Mutta miten saamme ymmärryksen mukaan päätöksentekoon? Kokoomus ainoana vastustaa veronkorotuksia, korostaa tiukkaa taloudenpitoa ja kannattaa rakenteiden ja verkostojen uudistamista.

Kouvolan tulevaisuutta ratkotaan nyt. Mitä iloa meille on vanhentuneesta palveluverkosta, jota on elvytetty miljoonilla euroilla vuosittain, mutta jota ei voi enää kymmenen vuoden päästä käyttää?

Tämän kaltainen näköalattomuus on lopulta murskaavaa Kouvolalle ja sen asukkaille, asuvat he sitten missä kaupunginosassa tahansa.

Tiedämme, että Kouvolan taloutta on elvytetty 100 miljoonan euron edestä erilaisilla kertaerillä aina kun olisi pitänyt korjata palveluverkkoa. Tuolla 100 miljoonalla olisi saanut paljon hyvää uuteen Kouvolaan, mutta sillä on korjattu vanhaa, pelätty seuraavia vaaleja ja ostettu ääniä äänestäjiltä.

Mitä jos käyttäisimme, tai olisimme käyttäneet, nämä vanhan ylläpitämiseen menneet eurot uuden luomiseen? Lopettaisimme poliittisen suhmuroinnin ja uudistusten vesittämisen oman edun ajamiseksi?

Nyt kuitenkin päätettiin jatkaa samalla tyylillä ja rahaa palaa. Henkilöstön lomautukset ovat kohta jokavuotista arkea. Tulee pitkä ja kylmä talvi. Lasku lankeaa maksettavaksi tuleville sukupolville, eikä se ole pieni.

Jari Larikka (kok)