Punainen kortti hyökkääjälle, sano ei lähisuhdeväkivallalle!

Suomalaisessa yhteiskunnassa on lähisuhde- ja perheväkivalta varsin yleinen ja vakava ongelma. Lähisuhdeväkivallan yleisin muoto on parisuhdeväkivalta, joka tarkoittaa avioliitossa, avoliitossa, seurustelusuhteessa tai muussa vastaavassa suhteessa tapahtuvaa väkivaltaa. Poliisin tietoon tulleesta väkivallasta on noin 12 % perheväkivaltaa. Tilanteen vakavuutta kuvaa hyvin…