Laajennettu yhdistymistyöryhmä töihin

Otin kantaa tulevan suurkunnan muutosjohtajan valintaan. En arvostellut päätöstä valita johtajaksi Kuusankosken kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, vaan päätöksen tekotapaa. Minulle sopii Lamminmäki oikein hyvin, varsinkin kun tiedän hänen nauttivan luottamusta muissakin kunnissa. Päätöksen oli tehnyt ohjaustyöryhmä, joka oli perustettu professori Riepulan avuksi määrittelemään kuntien yhdistymisen selvitystyölle tarkennetut tavoitteet ja aikataulun.

Ongelma on se, että kun viiden kunnan valtuustot päättivät 26.11. samansisältöisestä hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksesta, siellä ei perustettu koko ohjausryhmää. Sopimuksessa on määritelty hyvin tarkasti ne ryhmät (järjestelytoimikunta, yhdistymistyöryhmä sekä laajennettu yhdistymistyöryhmä), jotka tulevat viemään valmisteluja eteenpäin ja tekemään päätöksiä ennen yhteisen valtuuston muodostumista 1.1.2009

Tehdyn sopimuksen mukaan asioita vie tällä hetkellä eteenpäin laajennettu yhdistymistyöryhmä, ei ohjausryhmä. Ohjausryhmää ei tehdyssä sopimuksessa ole perustettu, joten sen päätöksillä ei ole lainvoimaa. Halusin oikaista asian pikimmiten, jotta päätöksiä, jotka olisivat valituskelpoisia, ei tehtäisi enempää. Laajennettu yhdistymistyöryhmä on yhdistymissopimuksessa tällä hetkellä se oikea instanssi, joka tekee päätöksiä niin kauan kuin järjestelytoimikunta on saatu perustettua. Ensimmäinen kokous on laajennetulle yhdistymistyöryhmälle sovittu jo ensi tiistaille 4.12. Siellä voimme alustavasti päättää Lauri Lamminmäen valinnasta, kunnes järjestelytoimikunta kokoontuu ja asian virallisesti päättää.

Toivoisin, että heti näin alkumetreillä ei tehtäisi muotovirheitä. Tiedän, että kiire on kova, mutta sitä tärkeämpää on tehdä oikeat päätökset oikeassa järjestyksessä. Tämän kuntaliitoksen maaliin viemisen aikana tulemme olemaan monessa asiassa erimieltä, niin poliittisesti kuin asiaperusteisesti. Mikäli joka kerta, kun asiasta ollaan asiana eri mieltä, vastapuoli haukutaan, ei luottamusta juurikaan synny valmistelijoiden kesken. Tekemämme suuret valinnat ovat liian arvokkaita hukattavaksi joutavan päivästen nahinoiden takia. Kannattaisi muistaa, että turhat haukkumiset ja solvaamiset kertovat yleensä enemmän solvaajasta itsestään kuin solvattavasta.

Asioiden oikea toteuttamistapa selviää yhdistymissopimuksen sivulta viisi. Olen tähän kopioinut sopimuksesta oleelliset kohdat. Kokonaan sopimus on luettavissa Kouvolan kaupungin sivuilta.

” Kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetetaan uutta kuntaa varten järjestelytoimikunta, jonka jäsenten ja varajäsenten luvun määrää ja toimikunnan asettaa lääninhallitus. Järjestelytoimikunnan tehtävänä on huolehtia uuden kunnan hallinnon järjestämistä koskevista tehtävistä siihen saakka, kunnes uuden kunnan kunnallisvaalien tulos on vahvistettu ja kunnanhallitus valittu”.

”Järjestelytoimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa yhdistymistyöryhmä, johon kuuluvat kaupungin-/kunnanjohtajat, muutosjohtaja, Kuusankosken henkilöstöpäällikkö, Kouvolan teknisen toimen toimialajohtaja ja Anjalankosken hallintojohtaja. Yhdistymistyöryhmän puheenjohtajana toimii muutosjohtaja ja siksi kunnes hänet on valittu työryhmän keskuudestaan valitsema henkilö”.

”Kunnes järjestelytoimikunta aloittaa työnsä yhdistymisen valmistelua vie eteenpäin laajennettu yhdistymistyöryhmä, johon kuuluvat edellä mainittujen yhdistymistyöryhmän jäsenten lisäksi kunkin yhdistyvän kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat. Puheenjohtajana toimii yhdistymistyöryhmän puheenjohtaja”.

Hämmennystä herätti sivulla kahdeksan oleva kappale, jossa kerrottiin johtamisjärjestelmien päättämisestä. Jopa professori Riepula itse tulkitsi, että tämän kappaleen perusteella ohjausryhmä pystyisi tekemään päätöksiä tulevan kunnan puolesta. Koska koko ohjausryhmää ei ole perustettu sopimuksessa ja kappaleessa lukee vielä selvästi ” edellä mainittujen toimielinten valintaan saakka, voidaan tulkintaa pitää virheellisenä. Onhan laajennettu yhdistymistyöryhmä ollut kokoon kutsuttavissa heti sopimuksen hyväksymisen jälkeen.  Seuraavassa koko kappale kopioituna sopimuksesta.

”Ennen kuin hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa mainitut toimielimet (järjestelytoimikunta, yhdistymistyöryhmä ja laajennettu yhdistymistyöryhmä) aloittavat toimintansa johtamisjärjestelmästä päättää YS-ohjausryhmä, jonka toiminta jatkuu edellä mainittujen toimielinten valintaan saakka”.

Mainita voisi vielä, että kappaletta ei löydy Kouvolan kaupungin sivuilla olevassa 27.9 päivätyssä versiosta, jossa mukana oli vielä kuusi kuntaa. Se ilmestyi sinne irrallisena kappaleena jossain vaiheessa. Miksi ja mitä varten?